Försäkringskassan också mot Al Capone

Ekot rapporterar idag om att försäkringskassan kräver tillbaka allt mer pengar på grund av fusk med bidrag. Hittills i år har man krävt in 200 miljoner kronor. Det är lika mycket som under hela förra året.

De pengar vi gemensamt betalar för att få en bra välfärd, måste användas effektivt och komma rätt människor till del. Därför är det bra att Försäkringskassan effektiviserat sina kontroller.

Att arbeta mot bidragsfusk i våra trygghetssystem är också ett sätt att komma åt den organiserade brottsligheten. Tidigare i år krävdes tidigare presidenten för Hells Angels i Sverige på miljonbelopp, och han är inte det enda exemplet. Försäkringskassans agerande är ett bra exempel på den Al Capone-strategi mot den organiserade brottsligheten som Folkpartiet länge har krävt, och som nu omsätts i verklighet.

Kommentarer

Bo Bengtsson sa…
"De pengar vi gemensamt betalar för att få en bra välfärd, måste användas effektivt och komma rätt människor till del."

Ge heldre alla inbetalda skattemedel till Forum Syd, så blir det lugnt i landet.
"I Sverige finns drygt 400 organisationer som arbetar med internationella frågor och för en rättvisare värld. "
Forum syd behöver våra pengar, mera pengar.
Blir det några slantar över kan du sända dem till AFA

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018