Ingen sinnesro för mördare

Alliansregeringen är pågång med ett färdigt förslag om att slopa preskripitionstiden för en rad allvarliga brott. Det är bra. Med modern teknik kan skyldiga dömas och oskyldiga frias också efter att t e x 25 år gått efter ett mord. Det finns ingen liberal moralteori som säger att skyldiga skall kunna komma undan efter viss tid. Dagens preskriptionsregler har främst legitimerats av processekonomiska skäl. Det har utan modernteknik varit svårt eller omöjligt att klara upp gamla brott när vanlig bevisning kallnat och blivit mindre tillförlitlig

Det huvudsakliga innehållet i Alliansen förslag innebär förhoppningsvis att preskriptioinstiden avskaffas gällande vuxna lagöverträdare vid mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott som begås genom just mord eller dråp. Den svskaffas även försök till dessa brott gällande vuxna lagöverträdare. Vidare avskaffas preskriptionstiden för könsstympning som begås mot barn förlängs så att tiden börjar löpa först den dag barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Även försök till brott omfattas av de nya reglerna.

Ändringarna kan om lagrådet inte har några avgörande invändningar förhoppningsvis träda ikraft vid halvårsskiftet 2010. Ändringarna gällande avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott samt förlängningen av preskriptionstiden för könsstympning av barn föreslås gälla också för brott som vid lagens ikraftträdande ännu inte har preskriberats.


Läs mer i dagens SVD

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018