Lita på polisen?

Det är viktigt att polisen uppträder korrekt och gör rätt. Dessvärre är det så att också poliser gör fel i så väl tjänsten som privat. Det finns inga perfekta människor. Blir det för mycket av brister eller att uppenbara felaktigheter inte leder till någon åtgärd sjunker förtroenden hos medborgarna. Alla miljoner timmar av gott och positivt polisarbete kan skymmas av några få timmar av mer eller mindre allvarliga misstag.

Detta är allvarligt eftersom förtroendekapitalet är polisen viktigaste tillgång i sitt arbete för medborgarnas trygghet.

Jag debatterade imorse i P1 frågan om vem som skall utreda brottsmisstänkta poliser. Bakgrunden är ett tragiskt fall där en person avled efter eller i samband med ett polisingripande. Åklagare hade synpunkter på ingripande men lade ner åtalet. Fallet har dock tagits upp igen efter omfattande kritik vad gäller kvaliteten på utredningen från bl a familjen till den döde mannen. Inte bara tidsutdräkten väcker frågetecken i detta tragiska fall.

Flera utredningar har kommit fram till att dagens internutredningar generellt sett håller en hög klass och att en ny särskild utredningsmyndighet inte är att föredra vid en sammanvägning av fördelar och nackdelar.

Jag hoppas dock att regeringen snart fattar beslut om att polisens verksamhet med internutredningar samlas centralt vad gäller yttersta ansvar i stället för att de som idag ligger ute på polismyndigheterna. Vidare är det viktigt att handläggningen av en brottsmisstänkt polis omedelbart lämnas över till åklagare. Vidare finns åtgärder att vidta för att säkerställa att polismyndigheternas inledande åtgärder är korrekta .
Detta har Rikspolisstyrelsens självt föreslagit .

Det vore osannolikt om det inte också inom polisen fanns personer som gillade makt snarare än huvuduppgiften att tjäna medborgarna och gällande regelverk. När jag ibland är ute på besök möter jag ett obehagligt polishat till följd av att några få påståtts ha misskött sig eller visat upp en bedrövlig attityd. Därför är allt arbete för att jobba med attityder inom polisen så viktigt.

Majoriteten i Riksdagen tar frågorna på största allvar. Sedan en tid har också rutinerna och insynen inom varje polismyndighet skärpts upp väsentligt. Brottsmisstänkta poliser är idag en återkommande punkt vid styrelsemöten för länsmyndigheterna. En oberoende utredare granskar för närvarande hur bemötande- och attitydfrågor hanteras och vad som kan förbättras. Nästa år inleds en flerårig attitydundersökning bland polisstudenter inom ramen för ett nordiskt forskningsprojekt. Rikspolischefen har kallat samman all länspolismästare som lokalt ska ta fram åtgärdsplaner och ta upp frågorna med samtliga poliser.

Kommentarer

Bo Bengtsson sa…
Du skriver:
"Rikspolischefen har kallat samman all länspolismästare som lokalt ska ta fram åtgärdsplaner och ta upp frågorna med samtliga poliser."

Gäller tydligen att utreda om det var rätt att ha ihjäl den unge mannen i Göteborg. Han hade ju sparkat på en bil, och framför allt: Värst av allt Våldsamt motstånd mot tjänsteman.
Åklagaren ansåg att det var helt korrekt handlat av poliscorpsen. Hur ska nu polismakten förhålla sig till detta beslut. Klart att det måste diskuteras inom kåren innan mördandet fortsätter.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018