Våld och hot mot folkvalda är ett hot mot hela demokratin!Listan på attacker med politiska motiv den senaste tiden kan tyvärr göras lång– nynazisterna som angrep den antirasistiska demonstrationen i Kärrtorp, den SD-politiker i Arlöv som fick en sprängladdning i sin brevlåda, en socialdemokratisk kommunalpolitiker som misshandlades i sitt hem, ledande politiker i Hällefors som hotades inför kommunfullmäktige som fick genomföras med skydd av säkerhetsvakter i november förra året.

I november 2013 berättade Expressen att i deras undersökning har 886 politiker uppgett att de har hotats, trakasserats eller utsatts för våld - bara för att de är politiker. 471 politiker uppger att de undviker vissa frågor för att de är rädda och 202 politiker har vid något tillfälle funderat på att lämna politiken på grund av hot, trakasserier eller våld.

Nu går min partikollega, tillika demokratiminister, Birgitta Ohlsson ut med att hon anser att det är dags att straffen skärps för den som utsätter politiker för trakasserier, hot eller våld. Hon tillsätter också en utredning om hur domstolarna dömer sådana brott idag.

DN skriver att utredaren Torsten Angervåg, chefåklagare i Norrköping, ska kartlägga hur domstolarna hittills har dömt i fall som rör hot och våld mot politiker. Redan i dag ger lagen visst utrymme för att se extra allvarligt på brott som är riktade mot förtroen­devalda politiker. Frågan är om det utnyttjas.

Jag ställer mig helt bakom Birgitta och tycker att detta är ett mycket bra initiativ! Vi kan aldrig acceptera hot, våld och trakasserier mot folkvalda (naturligtvis inte mot någon över huvud taget!) och i dagens alvarliga läge är det möjligt att hårdare lagstiftning måste till.

Enligt en undersökning gjord av Brottsförebyggande rådet (Brå) har var sjätte svensk politiker utsatts för hot, våld eller andra trakasserier med koppling till deras uppdrag som förtroendevalda. Detta är ett direkt och mycket allvarligt hot mot demokratin. Hela vår demokrati bygger på att människor vill och vågar engagera sig.

Det finns också en stor risk att politiker inte våga driva vissa frågor i rädsla för att bli hotade eller trakasserade. Detta sker inte minst på lokal nivå. Politiker på mindre ort kan vara väldigt utsatta om de t.ex. ska lägga ner en skola eller fatta beslut om att omhänderta ett barn.

Därför skjuter regeringen också till pengar för att Sveriges kommuner och landsting ska göra en kartläggning av hur säkerhetsarbetet sköts på lokal och regional nivå.

Frågan om folkvaldas säkerhet blir inte mindre aktuell och angelägen under detta år då vi har två valrörelser.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism