Regeringen föreslår skärpta straff för dataintrångRegeringen vill skärpa lagen om dataintrång och föreslår en särskild straffskala och rubricering för grovt dataintrång.

Vårt samhälle är i högsta grad beroende av fungerande informationssystem. Detta betyder att angrepp som innebär t.ex. tillgång till integritetskänslig information eller orsakar avbrott i dessa systems drift kan orsaka betydande skador. Tyvärr ser vi tecken på allt farligare och mer storskaliga angrepp mot informationssystem.

Bara under de senaste åren har flera företag, banker och myndigheter drabbats av dataintrång, där hackare försöker komma åt information som till exempel uppgifter om bank- eller kreditkortsnummer. Bland annat har hackare kommit åt skyddade personuppgifter hos Skatteverket och Kronofogden.

Lagen måste hinna med verkligen och därför är det bra att lagen om dataintrång skärps. Det är viktigt att det vid allvarliga fall av dataintrång kan dömas ut ett straff som motsvarar den skada och kränkning som brottet innebär. Förslaget är nu att straffet för grovt dataintrång ska vara fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Skadan i intrånget ska helt enkelt ha större betydelse för straffet.

Den nya lagen ska träda i kraft den 1 juli 2014.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism