Regelbundna kontroller på svenska tingsrätter


Under de senaste ett och ett halvt åren har sex svenska tingsrätter: Malmö, Lund, Helsingborg, Göteborg, Södertälje och Blekinge, haft fasta säkerhetskontroller. I februari kommer även Örebro tingsrätt att införa fasta säkerhetskontroller i domstolen.

Den som besöker domstolen går igenom en kontroll som liknar säkerhetshetskontrollen vid flyget med exempelvis metalldetektorer och väskor som genomsöks. Vid dessa säkerhetskontroller hittade man under förra året i Malmö tingsrätt 1 153 farliga eller olämpliga föremål, varav åtta var knivar som föll under brott mot knivlagen och en tårgasspray.

Domstolarna har haft hotbilder mot sig och många gånger handlar det om en lokal brottslighet som ger sig till känna vid domstolen. Men det handlar också om en organiserad brottslighet som systematiskt ägnar sig åt att hota och skrämma vittnen till tystnad.

Under de senaste tre åren har Södertälje tingsrätt rapporterat om endast en incident av hot, våld eller trakasserier medan Blekinge hade 21, Lund 23, Göteborg 25, Helsingborg 54. Malmö tingsrätt hade 153 incidenter.

2013 kostade de fasta säkerhetskontrollerna 11 miljoner kronor extra för Domstolsverket.

Alla sex tingsrätter uppger att det har blivit mycket säkrare, lugnare och tryggare stämning under den här tiden. Det har man också fått höra från åklagare, målsäganden, vittnen och framför allt den egna personalen.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Antisemitism

Liberalt vägval