NTU 2013: Sverige ett allt tryggare landIdag presenterade Brottsförebyggande rådet (Brå) Nationella trygghetsundersökningen (NTU) från 2013. Rapporten visar att de senaste sju åren har andelen otrygga minskat från 21 till 15 procent. Samtidigt visar undersökningen att nära var fjärde kvinna känner sig otrygg när hon är ute ensam på kvällen. Var tionde kvinna till och med undviker att gå ut ensam på kvällen.

Det är naturligtvis glädjande att tryggheten över lag ökar i Sverige. Samtidigt visar NTU 2013 att vi har mycket kvar att göra. Det är oacceptabelt att var fjärde kvinna i Sverige känner sig otrygg när hon är ute ensam på kvällen.

Det måste råda trygghet i alla bostadsområden, för alla grupper och för individer i alla åldrar. Vi får aldrig finna oss i att det finns miljöer i Sverige där många människor inte längre orkar eller vågar anmäla brott. Viktigast för att vända utvecklingen är förebyggande arbete där polisen arbetar lokalt tillsammans med socialtjänst, skola, fritidsverksamheter och de boende. Det är lika betydelsefullt att rädda ungdomar från att dras in i brottslighet som att gripa, lagföra och låsa in de personer som just nu begår grova brott.

Vi i Folkpartiet är övertygade om att den bästa brottsbekämpande insatsen är att förebygga brottet. Det stora brottsförebyggande arbetet görs genom en bra politik för jobb, skola, integration och ett starkt föräldraengagemang. Tidiga och tydliga insatser mot brottslighet är en förutsättning för att Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. 

Fler poliser som patrullerar våra gator och löser brott är också en tydlig trygghetsfråga. Under 2013 ökade Alliansregeringen resurserna till rättsväsendet med drygt 1,5 miljarder kronor. Totalt har vi höjt anslagen till polis och rättsväsende med över tio miljarder kronor sedan vi tillträdde 2006. Detta gör det möjligt för Sverige att nu ha fler poliser i tjänst än kanske någonsin tidigare. I dag bidrar fler än 20 000 poliser till att förebygga och utreda brott och skapa trygghet på gator och torg.

Läs gärna NTU 2013 här. 

Kommentarer

gerdan sa…
Ja, det är jättebra att fp jobbar för vuxnas säkerhet utomhus kvällar och nätter. jättebra! Men hur kan vi öka säkerheten för barn i hemmet? När ett barn efter flera år av plåga från upprepade övergrepp äntligen tar mod till sig och berättar vad som hänt, då finns inte de fysiska bevisen kvar. Hur noga utreds den utpekade personen? Det är inte svårt att hålla god min under ett förhör. Det gör mig så upprörd att det drabbade barnet inte självklart får samhällets stöd, medan den utpekade kan fortsätta sitt liv med övergrepp mot andra barn.

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism