Lexbase



I måndags lanserades den nya webbtjänsten Lexbase. Detta är en söktjänst där juridiska prövningar fem år tillbaka i tiden finnas sökbara, från våldsbrott till vårdnadstvister, oavsett om domen varit friande eller fällande.

Förutom att söka på namn eller personnummer ska användaren av Lexbase kunna söka på exempelvis en gatuadress eller ett område. I en karttjänst syns domarna som röda prickar - som sedan ska vara möjliga att ladda ner mot olika betallösningar.

Sajten har blivit hårt kritiserad och kritiker menar att det finns en överhängande risk till onödig oro och att folk kan ta lagen i egna händer. Liknande möjligheter i USA har till exempel föranlett dödligt våld mot tidigare dömda. Har man sonat sitt brott så har man enligt svensk lag.

Lexbase själva har sagt att de ser att behovet på marknaden och för privatpersoner är stort och att våra samhällsfunktioner idag inte har möjlighet att ge oss den trygghet vi behöver och söker. Vidare skriver de att privatpersoner ska kunna kontrollera sina medmänniskor precis i samma utsträckning som en konsument ska kunna kontrollera sina varor.

Tack vare ett utgivningsbevis har tjänsten samma grundlagsskyddade yttrandefrihet som radio, tv och tidningar. Detta betyder att sajten undantas från Personuppgiftslagen (PUL), vilken annars skyddar uppgifter om enskilda personer.

Det är myndigheten för radio och tv, MRT, som utfärdar utgivningsbevis. Myndigheten prövar inte syftet med databasen utan har bara krav på formella saker som att ansvarig utgivare ska vara bosatt i Sverige.

Jag anser att utmaningen i detta gäller främst att balansera tre liberala storheter: offentlighetsprincipen, yttrandefriheten och rätten till integritet. Dessa krockar inte sällan som bekant.

Vi måste arbeta för att stärka integriteten som skydd mot bedrövliga företrädare för "lillebrorsamhället" - och för den delen "storebrorssamhället" i den mån dess företrädare går över gränsen.

Jag tycker också att vi bör diskutera en översyn. Utgivningsbevis för andra är medieföretag är i sig inget problem - det är viktigt för att enskilda bloggare och andra opinionsbildare ska kunna få grundlagsskydd. Men vi hade nog inte tänkt att det skulle bli en smitväg för massiv handel med känsliga personuppgifter. Detta är en mycket knivig juridisk fråga - det är inte tu tal om saken.


Kommentarer

Anonym sa…
Kan man inte lösa detta med en omfrågadkopia? Kolla vidare på.
Best Bet sa…
massa folk håller på att diskutera sidans frammtid men vad spelar det för roll ?? Iden är redan kläckt och det kommer att komma fler garanterat. . Hitta en ny sida senast idag som verkar som att man ska kunna söka i samma register fast helt gratis ist.. tror att det är många som har insett att det är en lönsam ide så lexbase lär bara vara den första i sitt slag dessvärre :( ..

Såg nått skränande på den nya sidan som har kommit att dom på något vis erbjuder en tjänst att du ska kunna söka av din fb och se vilka av dina fb vänner som är dömda.. sidan verkar vara under uppbyggnad fortfarande men bara att dom ens tänker att göra på det viset gör mig skrajj för vad framtiden har att säga om detta .. den nya sida har denna adress : http://www.brotts-registret.se ..

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Antisemitism

Liberalt vägval