Tillsynen över polisen

Det är dags att tillsynen över den svenska polisen flyttar ut ur polisens egna korridorer. Detta gäller inte minst med tanke på att polisen är på väg mot en ny organisation med en s.k. enrådighetsmyndighet.

Detta skriver DN om i dagens tidning. För den som vill läsa mer kan jag rekommendera Statskontorets rapport 2011:20 om Riksdagens och regeringens styrning av Polisen. Här framgår att det just finns mycket att önska. Eller den gamla utredningen om en Förstärkt granskning av polis och åklagare (SOU 2003:41).

Tillsyn över polisen
brukar ju mest diskuteras när det gäller extraordinära händelser som internutredningar, men den löpande tillsynen över regeltillämpning t ex är centralt för en effektivare polis även i nuvarande svårstyrda polisorganisation. Folkpartiet har i regeringen varit med och drivit på för en uppstramning av just tillsynen både för bättre rättssäkerhet, men även ur det viktiga effektivitetsperspektivet.

Sverige har duktiga poliser generellt sett, men de behöver nya förutsättningar för att kunna arbeta mer effektivt och fokuserat på det vi bestämt politiskt. Drömmen är dock att det räcker med ett enda krav. Minska brottsligheten och öka tryggheten. Detta är nog dock lite väl trubbigt som styrinstrument. Även med en starkare tillsyn.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism