Färre unga i fängelse

Ska vi minska brottsligheten bland unga måste vi arbeta med de breda socialpolitiska penslarna. Utbildning, praktik, kamp mot droger, meningsfull fritid och aktivistisk socialtjänst är givna inslag.

Vi har i regeringsställning ökat fokus på föräldrarsansvar, öka stödet och sett till att fler brott skall utredas så att fler unga kan få en snabb reaktion. Tidiga och tydliga reaktioner skall vara svaret när en ung människa begår brott. Första brottet skall vara sista brottet. Regeringens försök med sociala insatsgrupper är därför också steg i rätt riktning. Men att se mellan fingrarna har aldrig hjälpt någon.

FP har fler förslag på listan för att bättre motverka kriminalitet hos unga så som t e x att föräldrar ska närvara vid rättegångar, särskilda ungdomsdomstolar och helgavskiljning via socialtjänsten. Mer samarbete mellan kommunerna och polisen när det gäller familjehemsplacering till följd av missbruk eller brott är också viktigt.

En annan viktig sak vi arbetat för och som vi nu ser genomföras är att minska antalet unga som hamnar i sluten ungdomsvård. DN skriver idag bra om vår politik när det gäller fotboja för unga.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism