Stå upp för yttrandefriheten!

Det är flera år sedan Lars Vilks rondellhund skapade rubriker, känslostormningar hos vissa och till och med diplomatiska förvecklingar. Tidningen som publicerade Vilks teckningar har givetvis all rätt att göra det – yttrandefrihet är grundbulten i demokratin. Sedan är det en moralisk fråga huruvida det är rätt eller inte – ingen tjänar på att förlöjliga det som är heligt för någon annan. Men det är så oerhört viktigt att vi står upp för demokratins grundbultar. Vi får aldrig göra avkall på yttrandefriheten. Den har så att säga tolkningsföreträde så länge det inte gäller hets eller kränkning eller förtal.

Medierna uppger nu att Lars Vilks inte kan delta i helgens stora Bokmässa av säkerhetsskäl. Detta är ytterst allvarligt och ännu ett exempel på att vi måste stå upp för vår yttrandefrihet. Att religioner, värderinger eller traditioner ibland upplevs ”kränkta” är det pris vi betalar för vår yttrandefrihet, men det är bättre än alternativet – censur. Kampen för yttrandefriheten är vår, oavsett var i världen den förs. Den ska vi inte kompromissa om. Jag hoppas verkligen Lars Vilks kan delta på kommande bokmässor.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism