Integritet i skolan

En kamera på skolgården efter skoltid. Eller inte. Detta är enligt min uppfattning ingen stor integritetsfråga. Därmed inte sagt att den saknar integritetsperspektiv. En stor integritetsfråga är däremot frågan om vem som ska ha tillgång till dokumentation om mina barn - och deras skolgång.

Den mer omfattande skyldigheten att dokumentera uppgifter om elever, exempelvis i individuella utvecklingsplaner, har gett anledning att överväga ett utökat sekretesskydd. Frågan har utretts och nyligen överlämnades förslag om starkare skydd för mina barns integritet. Bland annat föreslås ett s k omvänt skaderekvisit vilket innebär att utgångspunkten blir att uppgifterna om mina och andras barn inte är offentliga för vem som helst. Detta verkar klokt.

Här kan du läsa mer om utredningens hela förslag. Frågan skall du beredas av regeringen och utbildningsminister Jan Björklund.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism