När människor dödas

Det går sannolikt inte att eliminera allt dödligt våld. Vi kan dock motverka det. När det t ex gäller uppgörelser mellan kriminella grupperingar med dödlig utgång är det viktigt att gå till botten med själva kriminaliteten. Drivkrafterna här handlar inte sällan om våldskapital, pengar och droger. Människoliv blir spelpjäser i en cynisk och sjukligt våldsam miljö.

När det gäller "närstående" och "barn" som dödas är läget ett annat. Inte sällan spelar psykiskt hälsotillstånd en avgörande roll. Inte sällan finns det omfattande varningssignaler som vid en tillbakablick inte sällan varit allt för tydliga.

Vi breddar nu arbetet med att göra särskilda undersökningar vid dessa typer av dödande. Vad hände, vad kan vi lära oss? Hur ska vi förhindra att det händer igen?

Det finns för tillfället tragiskt många enskilda fall där denna lagstiftning är eller skulle vara tillämplig. Frågorna så många när uppgifterna flashar förbi i mediarapporteringen.

Ett svar måste vara att socialtjänst, skola och polis måste kunna få göra mer - och agera tidigare.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018