Preskription

Vi har under ett antal år förändrat reglerna för preskription dvs tiden då en viss tid förflutit ska inte ett brott längre skall kunna leda till påföljd. Reglerna har historiskt haft ett syfte att avgränsa rättsvårdande myndigheters arbete. Inte minst ur processekonomisk synvinkel är det svårt att utreda 30 år gamla brott på ett rättsäkert sätt. Minnet sviktar ju i regel tidigare än så.

Moraliskt sett är det dock tveksamt. Det finns t ex ingen anledning att en mördare skall kunna få straffrihet efter 25 år så som det var tidigare.

För ett år sedan avskaffade således preskriptionen helt för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott som innebär mord eller dråp. Uppgifter som har att göra med sådana brott ska inte rensas ut från spårregistret förrän upp till 70 år. För brottet könsstympning av barn förlängdes preskriptionstiden. Den ska framöver börja löpa först från den dag som barnet har fyller eller fyller 18 år. Så som vi redan ändrat reglerna när det gäller allvarliga brott mot barn.

När det gäller brott mot barn gäller redan en förlängd preskriptionstid och den börjar inte löpa förrän det år barnet fyller 18 år. Även om brottet inträffade t ex 1o år tidigare. Förlängd preskriptionstid gäller idag för bl a våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång, grovt sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, koppleri och grovt koppleri.

Ökade möjligheter att fälla någon med modern teknisk bevisning ökar argumenten för att brott inte skall preskriberas. Att låta någon komma undan på temat att "tiden läker alla sår" är svårsmält i allmänhet och i synnerhet när det gäller brott mot barn.

SvD skriver idag om ett förslag om ytterligare slopad preksription. FP utesluter inte detta.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism