Nätbrott

Nätet är en fantastisk företeelse. Det med verkar sannolikt i stor omfattning till att stärka demokratin - och därmed friheten för människor. De stora förändringarna i Nordafrika hade sannolikt inte varit möjliga utan modern informationsteknologi. Avstånd kortas och människor kan mötas mer - måhända virtuellt.

Dessvärre kränks också människors integritet med hjälp av samma teknik. Bara nätbrotten beräknas enligt en färsk undersökning kosta mer än 9 miljarder om året. Bara i Sverige.

Oavsett vilken teknik vi talar om är det viktigt att brottsbekämpande myndigheter kan utgöra en motvikt mot brottsligheten även på näten. Det handlar om att rimligt effektivt kunna förebygga, utreda och därmed bekämpa brott mot människor egendom eller personliga integritet. På nätet eller där moderna kommunikationsmedel/teknik är centrala hjälpmedel.

Inte minst Facebook är ett socialt medium som blivit en arena som också drabbar allt fler direkt negativt.

Utmaningen är således den samma som vid alla brottsbekämpning nämligen att balansera rättstrygghet, rättsäkerhet och skydda av vår personlig integritet. Detta arbete är svårt, men väldigt viktigt.

De mer anarkistiska affärsintressena agerar ofta för minimala rättsliga verktyg att effektivt kunna minska brottsligheten. "DDR-samhället rycker allt närmare, menade t ex Jon Karlung, styrelseordförande för bredbandsföretaget Bahnhof, när vi i Riksdagen för en tid sedan diskuterade skydd av barn mot t ex s k grooming.

Nätet får vare sig vara ett pirat- eller terrorparadis såsom Somalia eller ett totalövervakat DDR. Balans är uppgiften. Den liberala uppgiften.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018