Ekonomiskt turbulenta tider.

Jag skriver idag en artikel i Nerikes Allehanda tillsammans med finansminster Anders Borg och mina borgerliga kollegor. Så här ser den ut:

-----------------

Det blåser en kall ekonomisk vind genom världen. Stora skulder i många länder och finansiell turbulens leder till en svagare ekonomisk utveckling globalt och i Sverige. Djupet och varaktigheten på nedgången är högst osäker. Så ser läget ut när regeringen presenterar budgetpropositionen för 2012, ”Tid för ansvar.”

En central utgångspunkt för vår politik är ansvarstagande för de offentliga finanserna. Vi ska ha tydliga säkerhetsmarginaler – ett finansiellt sparande nära balans – för att säkerställa att vi kan förstärka jobbpolitiken om krisen blir mer långvarig. Vi ska freda välfärdens kärnverksamheter från nedskärningar. Likaså ska hushåll och företag värnas från skattehöjningar. Och även i svåra tider ska sammanhållningen tryggas.

I budgeten prioriterar regeringen åtgärder för att dämpa inbromsningen på arbetsmarknaden. Tillväxten och sysselsättningen ska öka och välfärden ska komma alla till del. Sammantaget presenteras reformer för 15 miljarder kronor för 2012.

Mot bakgrund av konjunkturförsvagningen görs en infrastruktursatsning om cirka 5 miljarder, som riktar in sig på drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder på både järnväg och väg. Vi föreslår också ett arbetsmarknadspaket om sammanlagt 8,1 miljarder kronor för åren 2012-2014, med åtgärder för jobb, aktivitet, utbildning och praktik samt insatser som gör anställningar billigare.

För att varaktigt öka tillväxten och sysselsättningen satsar vi bland annat 5,4 miljarder kronor på att sänka momsen på restaurang- och cateringtjänster, en sektor där många unga och utrikes födda får sina första jobb. Sänkt moms förväntas öka sysselsättningen och leda till lägre priser inom branschen, vilket regeringen och riksdagen kommer att följa upp, bland annat genom uppdrag till Konkurrensverket och Skatteverket. Nu är det upp till bevis för branschen.

För att fortsatt förbättra utbildningssystemet satsas 3,5 miljarder kronor 2012–2015. Lärarnas kompetens och läraryrkets attraktions­kraft ska höjas. Det ska löna sig att vara en bra lärare och att bli en bättre lärare. Inom gymnasieskolan föreslår regeringen åt­gärder för att höja kvaliteten på yrkesprogram­men på gymnasiet genom att exempelvis stärka det arbets­platsförlagda lärandet.

Sverige är och ska förbli ett av världens mest jämlika och jämställda länder. För att välfärden ska komma alla till del vill vi höja bostadsbidraget för unga utan barn och för barnfamiljer. För en ensamstående förälder med bostadsbidrag innebär det en inkomstförstärkning på 7 000-11 000 kronor per år, beroende på antalet barn. I syfte att förbättra situationen för pensionärer med låg ekonomisk standard föreslås även en höjning av bostadstillägget för ålderspensionärer med cirka 170 kronor per månad.

Allliansregeringen tar ansvar för Sverige i en orolig tid. Medan besparingspaketen avlöser varandra i Europa kan vi göra aktiva insatser för jobb och omställning och förstärka tryggheten för människor i en utsatt ekonomisk situation. Samtidigt ska vi bibehålla handlingsutrymme om krisen blir långvarig. Sunda offentliga finanser är och förblir hörnstenen som garanterar vår gemensamma välfärd och goda förutsättningar för sysselsättning och tillväxt.

----------------------

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism