SD vill att det ska kvittas

I Riksdagens finns en överenskommelse om att vid voteringar i kammaren kunna ”kvitta ut” ledamöter mot varandra. Tanken är den att så väl företrädare för majoriteten och oppositionen skall kunna verka utanför Riksdagen trots att det pågår en votering, eller kunna delta vid t ex vid en anhörigs begravning. Omvärlden låter sig i regel inte påverkas av Riksdagens voteringstider. Voteringen är ju dessutom trots allt endast en sista formell kontroll av vilka majoritetsförhållanden som de facto gäller efter ett ärendes långa beredning. I alla fall om beredningen gått till som det är i tänkt i framför allt utskotten.

De partier som utgör oppositionen i Riksdagen äger frågan om vilka partier som ska omfattas av det s.k. kvittningssystemet. Vi från regeringspartierna har ju bestämt oss för att stödja regeringen i de frågor där det läggs fram en proposition, annars ska den ju inte läggas fram. Vi erbjuder kvittning till oppositionen, men den måste definiera sig själv.

Detta var ju tidigare inget problem då den borgerliga oppositionen var väldefinierade och inte heller under den förra mandatperioden då den rödgröna var det.

Nu är läget annorlunda. Förvisso finner S, MP, SD och V varandra alltför ofta och tilldelar regeringen mindre ”förluster”, men jag tror inte de samarbetar mer formellt. Dock har vi endast en överenskommelse med majoriteten av oppositionen om kvittning mot regeringspartiernas ledamöter vid en specifik votering. Detta tycker det självdefinierade s.k. Sverigeblocket, som SD kallar sig, inte om. De vill också gå ihop med S, MP och V rent formellt om kvittningssystemet.

Folkpartiet liberalerna har inga synpunkter på hur oppositionen faktiskt samarbetar. De får göra upp detta på egen hand. Det samma gäller kvittningfrågan. Jag kan dock känna förståelse för att flera SD-ledamöter börja känna av att det hårda arbetet i Riksdagen blir extra hårt när man aldrig kan vara frånvarande. SD har formellt väckt frågan och vill nu också kunna kvittas. Frågan är bara mot vem och hur då? De får delvis skylla sig själva att de har det jobbigt eftersom de i ett flertal ärenden vägrar att meddela sin ståndpunkt tills just voteringen. Arbetade SD mer långsiktigt med sakfrågor så går ju innehåll i regel före taktik. Vill SD göra Riksdagens voteringar till en gissningslek så gör partiet det svårt att få aspirera på att delta i oppositionens kvittningssystem. S, MP och V finner som sagt varandra förvånansvärt ofta i mindre sakfrågor, vi får se om de gör detta också i frågan om det s.k. kvittningssystemet.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Liberalt vägval

Brottsligheten fräter sönder samhällskontraktet