Fler kameror på skolor ökar tryggheten

Kameraövervakning på rätt sätt minskar sannolikt skadegörelsen. Det är väldigt få som begår brott framför en kamera - i alla fall om man är någorlunda nykter och frisk i övrigt.

Den slutsatsen kan vi rimligen även dra av de satsningar på kameror som genomförts på bland annat svenska skolor. På flera håll har den anmälda brottsligheten i form av skadegörelse i allmänhet och på skolor i synnerhet gått ner väldigt kraftigt. På flera håll upp emot 40 procent enligt svensk polis.

Folkpartiets partiledare Jan Björklund ger sitt stöd för rätt använda kameror på våra skolor för att skapa och värna en god skolmiljö, se te x http://www.securityuser.com/

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018