Felaktiga avvisningar

Statsrådet Billström (M) ångrar sig nog att han så självsäkert gav polisen rätt vad avser avvisningar när det gäller s k tiggeri. Det går inte att komma förbi att det sannolikt skett på ett felaktigt sätt, inte minst för att rättssäkerhetsgarantier som rätt till juridiskt biträde verkar ha frångåtts. Det är viktigt att kunna "skicka hem" kriminella och att alla EU-medborgare kan försörja sig om det skall vara i Sverige längre än tre månader. Detta skall dock i aktuella fall göras enligt regelverket. Finns det uppgifter om kriminalitet eller människohandel så skall detta vara grund för de polisiära åtgärderna. Inte att någon spelar gitarr.

Jag noterar att Länspolismästare Carin Götblad efter att ha fått en redovisning av chefen för gränspolisavdelningen angående de uppgifter som förekommit i media om avvisning i s. k. tiggeri-ärenden beslutat att tre ärenden ska överlämnas till
åklagarmyndigheten för bedömning. Detta blir vid sidan av JO:s granskning intressant att följa.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018