Dags att gå till beslut

Idag bemöter jag en artikel rörande datalagringsdirektivet skriven av Michael Gajditza på debattsida Newsmill. Kampen mot brottslighet för med sig många och svåra integritetsavvägningar, så långt är jag och vi alla överens. Tyvärr innehåller hans artikel en lång rad sammanblandningar och rena sakfel. Det här är en viktig debatt, och den förtjänar att föras på sakliga grunder.

Kommentarer

tjajab sa…
Jag försöker leta reda på artiklar som faktiskt argumenterar för datalagringsdirektivet, så att jag kan förstå hur en så till synes vansinnig lag kan vara på väg att genomföras, i Sverige. Nu hittade jag din, där det enda argumentet som handlade om själva lagen, handlade om att den är utredd och klar i alla relevanta instanser (och därmed färdigdiskuterad?) och därför måste införas. Dessutom skulle det ju kosta bötespengar (att själva införandet troligen kostar mångdubbelt nämns inte).

För mig är det mycket sannolikt att organiserade brottslingar och andra som man vill komma åt med den nya lagen kommer att övergå till krypterad trafik (fortare än annars?) och därmed vara helt immuna mot samhällets möjligheter. De stora förlorarna är naturligtvis folk som inte längre vågar kommunicera fritt. Var är de riktiga argumenten för lagen?
Jag har kommenterat Johans påståenden om osaklighet i anslutning till artikeln på Newsmill.
Michael sa…
Du har inte med ett ord kommenterat den skarpa kritik som jag förutspådde i min artikel på Newsmill och som du då avfärdade som en del i det du menade var "osaklig kritik" från min sida. Faktum är att den kritik jag riktat mot direktivet i stora delar bekräftas av EU:s egen kritik. Men den kanske också är osaklig i dina ögon.....?

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018