Örebros märkliga skolprinciper

Ansvariga skolpolitiker i Örebro kommun saknar principer för hur de på bästa sätt skall försöka tillgodose föräldrars önskemål om deras barns framtida skola. Av rädsla för att stå för några vettiga principer har man fallit i helt galen tunna med splittring av familjer och eventuella tvångsförflyttningar som följd. Denna rädsla för att stå för några hållbara principer slår tillbaka på ansvariga politiker med full kraft. Att barn med syskon i unga år vanligtvis bör hållas ihop kan väl inte vara så svårsmält för politiker som erkänner sig till principen om barnets bästa.

Den sista februari skulle alla föräldrar med barn födda 2005 ha ansökt om förskoleklass eller grundskola för sina barn om de är folkbokförda i Örebro kommun. Plats i grundskola ska enligt skollagen anvisas så nära barnets eget hem som möjligt med beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser. Vidare ska skälig hänsyn tas till vårdnadshavarens önskemål. Alla barn kan inte få plats på önskad skola, men kommunen ska i möjligaste mån tillgodose vårdnadshavarnas önskemål.

Vilken "anvisningsskola" barnet tillhör ändras från tid till annan. Nya bostadsområden tillkommer och gränser flyttas. Det kan innebära att ett barn som gått på en förskola sedan ett års ålder plötsligt inte längre tillhör ”sin” skola, den skola där kanske syskon och kompisar går. Eftersom Örebro kommun inte tillämpar någon ”syskonförtur” innebär detta att barn i samma familj placeras på olika skolor. I stället för att ta hänsyn till syskon och det faktum att ett barn redan gått på en skola i fem år har Örebro kommun valt att tillämpa den i sammanhanget orimliga principen ”först till kvarn”. De barn som vid sexårsålder, mot sin vilja, får lämna den skola där kompisar och syskon går upplever således tidigt att de bor i Överraskande Örebro. Föräldrarna får dessutom uppleva det överraskande krångligt och kanske ha sina barn på två eller fler olika skolor.

”Först till kvarn” -principen är direkt olämplig när det gäller tillgång till kommunala kärnuppgifter. Ska föräldrar som råkar vara hemma just den dag brevbäraren kommer med brevet från kommunen att ha större möjlighet att få välja skola jämfört med den som arbetar samma dag? Ska ”först till kvarn” principen gälla även för platser inom äldreomsorgen, tider på kommunala idrottsplatser etc.? Människor med funktionshinder eller som inte kan förstå språket i brevet – får dessa skylla sig själva?

Skolstarten är en av de viktigaste händelserna i ett barns liv. Förekomsten av syskon på samma skola samt det faktum att barnet redan går på den aktuella skolan borde – i fall föräldrarna vill – kunna vägas in i det beslut som får anses ha en avgörande betydelse för barnets framtid. Det mesta talar dock för att Örebros kloka rektorer tar skollagen på allvar och försöker tillgodose såväl föräldrarnas eventuella önskemål och se till barnens bästa. Det är en svår uppgift och alla kan sannolikt få sitt första handsval, men alternativet är att strunta i skollagen och följa de lokalt politiskt ansvarigas princip.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en ganska färsk dom slagit fast att kommunens principer och beslut om placering av barn på viss skola kan överklagas rättsligt. Det är för den som tänker efter nästan självklart att principen ”först till kvarn” skulle förklaras olaglig vid en sådan rättslig prövning.

Det vore givet att vi politiker också försökte motverka familjesplittring och tvångsförflyttningar av små barn i samband med skolstart. Först till kvarn är allt annat än för barnens bästa. Detta borde kunna vara en valfråga vid omvalet den 15 maj.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018