EU behövs i kampen mot droger

Nyligen skrev jag och Olle Schmidt, Europaparlamentariker (FP), i Sydsvenskan om behovet av mer gränsöverskridande brottsbekämpning inom EU. Artikeln i sin helhet hittar du här.

De internationella narkotikakartellerna utnyttjar allt mer effektivt svagheten i att alla EU-länder har olika narkotikapolitik. Narkotika fraktas bland annat från Latinamerika via nordafrika in i EU. Denna smuggling göder inte bara drogmissbruk i Europa utan finansierar samtidigt drogkarteller i Sydamerika och terroristorganisationer som al-Qaida i islamiska Maghreb i Afrika. Narkotikasmugglingen till Europa ger terroristerna en konstant och stabil inkomstkälla för att betala för vapen och utrustning, vilket ökar risken för framtida terroristattacker både i Afrika och i Europa.

Folkpartiet anser därför att det bör inrättas en europeisk polismyndighet med mandat att agera i brottsutredningar där flera länder är inblandade, till exempel narkotikahandel. Europol saknar idag mandat att genomföra den typen av insatser.

Kommentarer

dopad sa…
Det är en kamp mot människor som använder droger på olika sätt. Vanligen jagar man dessa med olika typer av straff.

Droger är inga levande organismer och kan inte bekämpas.

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Liberalt vägval

Brottsligheten fräter sönder samhällskontraktet