Svårare att hota från insidan av rättspsyk

Domen i kammarrätten igår kan rädda många brottsoffer och andra undan fortsatta förföljelser och hot från inlåsta gärningsmän. Rättspsykiatriska kliniken i Växjö har i många år kämpat för ett generellt förbud för de intagna att inneha en mobiltelefon. Detta skall kunna vara möjligt så klart, men efter en prövning om att det inte är till skada. Socialstyrelsen har kämpat emot.

Den som är allvarligt psykiskt sjuk vid ett brott döms till vård och inte fängelse i Sverige.
Det innebär att personerna visserligen är frihetsberövade och att ett antal speciella regler gäller. Övergripande lagstiftning är dock fortfarande hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Detta har hittills tolkats så att dömda har rätt till mobiltelefon precis som alla andra människor. Detta trots att de kan ha begått allvarliga brott och att det föreligga risk för fortsatt brottslighet.

Det är lätt att hålla med ansvariga för vården inom rättspsykiatrin. Domen i kammarrätten innebär bättre arbetsmiljö, ökad säkerhet och förstärkt kvalitet vad gäller vård av den psykiska sjukdomen. Dessutom skall brottsofferperspektivet läggas till. Det är en mänsklig rättighet att slippa bli trakasserad – också av svårt psykisktsjuka människor.
Nu gäller det att se över andra konstigheter t ex förutsättningarna att kontrollera att inte besökare har med sig narkotika eller vapen till vårdinrättningen. Här finns ännu en del att önska.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018