Förebyggande satsningar viktigast

I går kväll medan snön också yrde var debatt om rättsväsendets budget 2010. 35, 8 miljarder för minskad brottslighet och ökad tryggher avhandlades. Jag valde, att förutom de självklara satsningarna på polis, åklagare, domstol och kriminalvård, att även lyfta fram alla de viktiga förebyggande insatser regeringen gör. För att förebygga brott måste vi måla med breda penseldrag. Det handlar bland annat om arbete, skola och integration. En annan viktig bit är barn- och ungdomspsykiatrin. Därför är det väldigt glädjande att man idag kan läsa i tidningar i nästan hela landet att väntetiderna har minskat drastiskt. 18 av 21 landsting klarar nu kravet på att erbjuda första besök inom 30 dagar.

Kommentarer

dopad sa…
Glöm inte och utvärdera resultatet av besöken.. Gå till 3 olika psykologer och det är stor sannolikhet att det blir tre olika diagnoser.
Så länge det inte finns någon uppföljning så finns det ingen som kan avgöra om det gör ett bra jobb.

Mängder av pengar som slösas på grund av obefintlig uppföljning. Det finns otaliga berättelser om hur man slussas fram och tillbaka.

Med tanke på den extrema bristen av läkare och annat inom vård så får ALLA jobb.
Reglerna är dessutom utformade för "besök", inte för "läkning". Man går till vården för att bli bättre, inte för att träffa en läkare även om det är en konsekvens av önskemålet.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018