Satsningarna på polisen ger resultat

Det var med sorg som jag förra året läste om kravallerna i Rosengård. Ett fåtal individer i stadsdelen startade bränder och överröste polis och brandmän med stenar, när de kom för att återupprätta ordningen och släcka bränderna. Situationen eskalerade till den milda grad att folk inte längre vågade röra sig utomhus. Rosengård började allt mer likna en laglös zon.

Problemen i Rosengård är välkända. Det handlar i första hand om ett stort utanförskap, där arbetslösheten och trångboddheten är utbredd. Många elever når inte kunskapsmålen och diskriminering och problem i form av radikala individer som sprider antidemokratiska budskap är stor. Den bilden ska dock kombineras med bilden av de föräldrar och vuxna som faktiskt gick ut och stoppade kravallerna och ett starkt och levande civilt samhälle. Rosengård är verkligen ett område där Folkpartiets integrationspolitik, skolpolitik och satsningar på ungdomsbrottsligheten kommer att göra skillnad. Och vissa positiva tecken kan redan skönjas.

Jag läser därför idag med glädje att de extra satsningar som gjordes på polisen efter oroligheterna nu börjar ge resultat. Polisen som tilldelades mer resurser, började samtidigt samarbete mer med de sociala myndigheterna och räddningstjänsten. Resultatet talar för sig självt. Under detta år har polisen gripit ett flertal ledargestalter bland de grövre kriminella och de senaste tre månaderna har brottsligheten sjunkit med 15 procent, jämfört med samma period förra året. Även hoten mot brandmän har minskat

Jag kan bara konstatera att Alliansens historiska satsning på hela rättskedjan börjar betala sig. Tillsammans stärker vi brottsbekämpningen och ökar tryggheten för alla människor.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018