Provokation av bevis är ok

Jag fick mothugg av ledarskribenterna på Göteborgsposten om att polisen lättare skulle få arbeta med provokation, s k bevisprovokation, i kampen mot den illegala försäljningen av alkhohol, inte minst den som sker till barn och ungdomar. Detta svarade jag kort på i GP i lördags. Här följer ett längre svar.

Provokation kan vara ok

Folkpartiet liberalerna ser ytterst allvarligt på försäljningen av illegal alkohol. Det är en allt för väl organiserad verksamhet som ofta riktar sig till unga människor. Inte sällan är den en del i en än mer omfattande organiserad brottslighet. Konsekvenserna för de barn som dricker alkoholen kan bli att deras liv blir förstörda för all framtid. Cyniska personer i jakt på snabba pengar är beredda att låta våra barn och ungdomar i strid med vår restrektiva alkholpolitik supa sig sönder och samman.

Straffvärdet för den illegala försäljningen är idag inte särskilt hög vilket leder till att polisens möjligheter att med tvångsmedel avbryta denna allvarliga brottslighet är begränsad.
Ledarsidan blandar nog ihop bevisprovokation med brottsprovokation (25/11) när de recenserar förslag från Sveriges poliser och nykterister. Gränsen vid provokativa åtgärder är till viss del akademisk, men utgångspunkterna väsentligt olika. Redan idag är bevisprovokation tillåten. Förenklat innebär det att t ex polisen kan medverka till att få fram bevis för ett brott som ändå skulle ha begåtts utan polisen vetskap. Det innebär motsatsvis att polisen inte tillåts själv eller genom annan skapa helt nya brott som annars sannolikt inte alls skulle ha begåtts.
Det är sedan flera år Folkpartiet bestämda uppfattning att vi ska försöka stänga Sveriges illegala spritbutiker. Kriminella som säljer alkhol från bakluckor i bilar, garage och källare begår ett allvarligt brott, särskilt om försäljningen sker till unga. Det är svårt att se problemet med att en polis köper illegal alkhol i bevissyfte när den i praktiken redan bjuds ut till vem som helst. Det samma gäller för personer som i praktiken tar upp beställningar av vem som helst för att genom sin kurirverksamhet sälja alkhol till kanske barn.

Med ett högre straffvärde för organiserad illegal alkoholförsäljning i allmänhet och till barn i synnerhet blir det lättare att för polisen att agera med en bevisprovokation. Det är proportionalitetsprincipens möte med straffvärdet som omöjliggör detta idag. Att Folkpartiet med kraft vill bekämpa den sociala misären som följer i den illegala alkoholförsäljningens spår provocerar tydligen GP. Tidningen avslöjar dock en bristande insikt om gällande svensk rätt och att den med detta som grund brutalt dömer ut både Polisförbundet, Nykterhetsrörelsen och Folkpartiet. Snacka om oliberalt.

Johan Pehrson (FP)

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018