Rätt steg av S

S presenterar ett "nytt" sjupunktsprogram mot brott i dagens SvD. Det kunde nästan vara skrivet av mig själv. De konstaterar, precis som jag brukar göra, att den bästa brottsbekämpningen är att se till att barn och unga får en trygg uppväxt och att de vuxna får arbete. Den första punkten i programmet är sedan att det måste bli tydliga och snabba reaktioner – och som läsare av denna blogg känner till – så är ju även det en av mina käpphästar.

Dessvärre motsätter sig S att polisen skall utreda alla brott, ungdomsdomstolar som klarlägger vem som gjort vad och skarpare sociala insatser mot föräldrars vilja. Jag har idag träffat ungdomsåklagare som pekar på det orimliga i att unga när de fyller femton år allt oftare är nästintill fullfjädrade kriminella. Dessa unga borde tidigare få del av insatser såsom ungdomsvård. Också då den står i strid med föräldrarnas vilja. En tidig och tydlig reaktion. Mer samarbetsavtal räcker inte. Föräldrar som inte klarar uppgiften skall inte kunna säga nej till insatser. Tvångsomhändertagande är en för trubbig och en för ingripande åtgärd i de allra flesta fall där ungdomar under 15 år har begått brott.

Dessutom missar socialdemokraterna att vi tydligare måste markera föräldrars ansvar när det gäller t ex de skador som barn kan orsaka vid brott. Det är orimligt att alla andra skall betala allt och man själv ingenting om ens barn begår brott. Sveriges föräldrar behöver både stöd och ett tydligt ansvar.

Jag hoppas avslutningsvis att du Bodström, med utgångspunkt från sjupunktsprogrammet, kommer att fullt ut stödja de förslag om ökade möjligheter att utreda brott begångna av unga under 15 som väntas från regeringen i vår.

Kommentarer

dopad sa…
Så länge man skjuter mygg och sväljer elefanter så kommer det aldrig ge effekt.

Bonusar, enorma löner, pensionsavtal som garanterar lyx resten av livet o.s.v.

Att pressa de svaga medan andra roffar åt sig gör folket vansinniga.
dopad sa…
Jobba på två fronter:

I skolan råder monopol för eleven. Ingen vuxen hade accepterat en så oflexibel verksamhet som skolan såvida den inte tvingats till det.
Om en elev haft sämre uppväxtförhållanden, det finns en hel del som haft oturen och just råkat få det. - Föräldrar som skaffat barn men inte varit mogna uppgiften.
- Barnets tallanger passar inte för skolans enkelspåriga program.
- Barnets svårighet och byta till annan lärare om man är missnöjd.
- Brister i aktiviteter för barn och deras uppväxt (fritidsgårdar mm)
- Stressande bostadsmiljö
- Psykiska problem

Intelligenta politiker kan förutse problem, de förstår människor och att det krävs stimulans för att en person skall trivas. Och "nej" socialen och andra kan inte fixa allt, de som pluggade till socionom i skolan tillhör inte de smartaste...

Vill ni ha bättre lärare? Se då till och skapa en konkurrenssituation för lärare. Finns inget annat verktyg som fungerar bättre vad gäller att öka kvaliteten än att skapa konkurrens.

För att konkurrens skall fungera så måste man kunna mäta och mäta på ett sätt så det gynnar utvecklingen, belöningen är pengar.
Kunden är eleven och arbetslivet! Det måste vara en mycket tydlig koppling till syftet med skolan.
Koppla in företag och låt skolor prata med företag om vad de önskar, det är ändå de som vet bäst vad de behöver. En del av de pengar skolor får anpassas efter hur företag bedömmer skolan.
Elever måste också ha möjlighet och byta bort dåliga lärare eller om man hamant snett "personkemimässigt". Det är människor och man måste förstå att alla människor går inte ihop.

Så länge politiker sitter och bestämmer vad som är bra och allt skall vara lika kommer det aldrig och fungera speciellt bra.
Människor klarar och anpassa sig om man ger dem verktygen att informera sig vad som finns, möjligheten att välja.

Det gäller alla typer av områden. Finns inte möjligheten att välja, går det inte och informera sig på ett korrekt sätt med utgånspunkt från målet så är det däremot helt omöjligt att få till stånd någon effektiv utveckling.

Om Volvo plötsligt skulle lansera en bil som drog hälften av andra motsvarande bilar till samma pris. Då hade denna bil fått enormt genomslag. Det beror på att informationsvägarna (massmedia mm) är effektiva. Folk bevakar och sprider budskapet. De är duktiga själva på att berätta och folk förstår vad de berättar om.

Titta på hur det fungerar inom det privata och försöka härma, även om man inte alls når så långt så är det dumt och upfinna hjulet på nytt.

Finns det valmöjligheter och chanser, då får man en större trivsel och ett mycket mer effektivt samhälle.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018