Sexualbrott, körkort och skadestånd.

Idag besökte jag Tillbergaanstalten strax utanför Västerås. Det var ett bra besök där vi fick ta del av utbildnings-, arbets- och behandlingsprogram. I en imponerande stor lokal byggs husdelar på plats dels på uppdrag, dels löpande för husproducenter. Flera intagna tog del av hantverksutbildning för ett bättre liv efter straffet.

Kraft har lagts på programverksamheten. Det är bra. En konsekvens är att tiden för kontaktpersonerna gentemot de intagna minskat. Flera av de anställda menade att de känner sig otillräckliga i sin kontakt med de intagna. Det är en konsekvens av att Kriminalvården inte har och aldrig kommer att få obegränsat med resurser. Behoven är stora. Frågan bör dock följas upp.

Ett problem några av de intagna tog upp vara att de när de väl börjat avtjäna straffet fick besked om att de dessutom fått sitt körkort indraget. För flera intagna är skuldberget högst närvarande och det är inte helt lätt få fram resurser att ta ett nytt körkort när de väl avtjänat sitt straff. Flera upplevde detta som slumpartat mellan olika länsstyrelser. Värt att titta närmare på eftersom detta knappast underlättar rehabilitering och ett senare brottsfritt liv.

Dessutom upplevdes det svårt att snabbt efter straffet börja betala av på eventuellt skadestånd till brottsoffer. I alla fall om detta behövde ske enligt plan då många inte kan betala en större summa på en gång. Detta måste undersökas vad som verkligen gäller hos t ex Brottsoffermyndigheten. Jag menar att staten skall betala ut skadeståndet och sedan snabbast möjligt driva in det samma av den dömde.

Riktigt illa var att sexualbrottsdömda, en stor del av de intagna på Tillberga, i praktiken fortfarande har tillgång till porrtidningar, detta trots att personerna deltar i s k ROS-program för att inte återfalla i nya sexualbrott. Detta trots att Riksdagen bestämt att dessa personer inte skall kunna motverka sin behandling genom att på fritiden ta del av kanske grovt pornografiskt material. Orsaken är att man har delade paviljonger mellan sexualbrottsdömda och de som är dömda för andra brott. De senare har fortfarande rätt till porr vilket kan tyckas märkligt eftersom deras informationsfrihet är skapligt begränsad genom själva fängelsestraffet. Det är ju liksom poängen med straffet att man inte får göra vad man vill. Detta skall jag definitivt ta upp med ledingen för svensk kriminalvård. Ledningen för anstalten tar däremot självklart rasisitiskt och våldsförhärligande material i beslag. Av alla på anstalten.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018