Gärna en rejäl polisutredning, men också värderingar

Brännpunkt idag skriver rikspolischef Bengt Svensson om behovet av en bred utredning om polisen. Jag kan bara instämma, och har själv drivit frågan i många år.

Hur polisen ska organiseras är naturligtvis en viktig del av en sådan utredning, men det handlar också om vilka uppgifter som ska ligga på polisen, hur de kan utveckla sina arbetsmetoder och hur de bäst möter en förändrad brottslighet. Naturligtvis måste det också handla om hur man får till ett gott ledarskap och vilka värderingar som ska prägla verksamheten.

Just när det gäller värderingar har jag ställt mig frågande till att det långvariga arbetet med polisens värdegrund nu har resulterat i tre ord: Engagerade, Effektiva och Tillgängliga. Det är förvisso bra ord, men skulle ju lika gärna kunna användas för att beskriva Pressbyråns personal.

För att höra hur polisens högsta ledning resonerar kring värdegrunden har jag därför bjudit in Bengt Svensson till ett samtal med alliansens ledamöter i justitieutskottet i morgon. Det ska bli intressant. För polisen behöver – utöver ledarskap, organisation, resurser och vettigt regelverk – också en värdegrund som faktiskt visar vilka värderingar som präglar svensk polis. Då får man inte begränsa sig till servicebegrepp som effektiv och tillgänglig, utan bör nog också prata om ord som korrekt och respektfull.

Kommentarer

Henrik sa…
Detta är hämtat från motion 2000/01:Ju933, av Johan Pehrson och Siw Persson.

"Det är väsentligt att hela polisorganisationen koncentrerar sig på de rent
polisiära uppgifterna. En radikal utrensning av icke-polisiära uppgifter
bör ske."

För övrigt kanske det är dags att damma av den motionen igen? Det finns en hel del intressanta idéer i den, särskilt avsnittet om återfallsförbrytare.

Att straffrabatten ska tas bort har ju motionerats om ett antal gånger, senast 2002. Kan inte du, Johan, lyfta upp detta igen?
Bo Bengtsson sa…
Varför ska vi ha avlyssning via FRA, när detta(nedan) tycks funka lika bra.
"Justitieombudsmannen, JO har inlett en granskning av Åklagarmyndigheten i Karlskrona.

Det sker efter en anmälan om att häktespersonal på uppdrag av en åklagare olovligen ska ha läst brevväxling mellan en häktad och hans offentliga försvarare.

Den olovliga brevläsningen ska enligt anmälan ha fortsatt även efter det att mannens advokat påpekat att åklagaren handlat på ett olämpligt sätt.

JO begär nu att åklagarkammaren ska redovisa sin syn på det inträffade."

källa:
http://www.sr.se/cgi-bin/blekinge/nyheter/artikel.asp?Artikel=3214220

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018