Bra kriminalvård kostar, dålig kostar ännu mer.

Kriminalvården är dyr. Det beror på att säkerhet, innehåll och mänsklighet kostar. Allt behövs. Kriminalvården måste kunna se olika ut. Det behövs fängelser med största tänkbara säkerhet. Det finns nämligen dömda personer som inte skall kunna rymma. Priset skulle kunna bli för högt. Personer skulle till följd av rymningar i värsta fall kunna riskera att mördas.

Det behövs också omfattande alternativ när det gäller t ex utslussning när en lång tids inlåsning skall bytas mot friheten igen. Här kan säkerheten vara lägre, men innehållet måste maximeras. Eftersom risken är så stor att den sociala inkompetensen blivit stark i den onaturliga miljö som ett fängelse alltid innebär. Att utan förberedelse kom ut i frihet innebär omfattande risk för ny brottslighet. Utvidgningen av fotbojan i slutet av ett straff för ett par år sedan var där rätt tänkt och bidrar till bättre utslussning.
Vi skall styra med lagar. Säkerhet skall kombineras med arbete, behandling och utbildning. Sverige har fått mängder av nya fängelser på senare tid. Kostnaderna har dock skenat. Regeringen har därför sjösatt en oberoende revision för att granska Kriminalvårdens omstrukturering vad gäller nya fängelser som lagts på is och bland annat häkten som skall läggas ner. Det är alltid ytterst myndighetens ansvar att fattar de konkreta besluten utefter de politiska riktlinjerna.
Jag kommer dock att uppmana mina kollegor i Riksdagen att vi skall lyssna noga på de människor som nu riskerar att drabbas vid olika nedläggningar. Det är inte alltid så att kortsiktiga besparingar är långsiktigt kloka. Av vikt i sammanhanget är också att vi snart får fram en ny kriminalvårdslag som uppmuntrar drivkrafter för skötsamhet och motverkar just motsatsen. Det skulle kunna underlätta det dagliga arbetet inom kriminalvården.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018