Kvalitetssäkra ungdomstjänsten

Den senaste tidens rapporter rörande ungdomstjänstens brister gör mig bekymrad. Det är väldigt viktigt att vi ger unga som har begått brott möjligheten till att kunna komma tillbaka och i detta spelar ungdomstjänsten en mycket viktig roll. Att de unga får arbeta av sitt straff, istället för att betala böter, är både pedagogiskt och rimligt. Det är exempelvis inte fel att en ungdom som sparkat sönder en lekplats också får laga den. Eller att en klottrare får måla om det hus han/hon har klottrat ner. Därför är det bedrövligt att ungdomar dömda till ungdomstjänst i vissa kommuner får vänta orimlig tid, innan de kan böja arbeta. Alla kommuner måste ta sitt ansvar.

Därför är det nödvändigt med en kvalitetssäkring av ungdomstjänsten. Denna kvalitetssäkring ska både gälla tillgången på arbetsplatser samt innehållet i det arbetet som erbjuds. Socialstyrelsen kontrollerar redan idag mängder av kommunernas verksamheter som rör vård och omsorg. Att övervaka ungdomstjänsten bör varken vara mer komplicerat eller annorlunda, än den övriga kontrollen. Kommunerna ska tillse att antalet platser som behövs för ungdomstjänstens verksamhet finns. I värsta fall kan faktiskt kommunerna ordna tjänsterna själva. Det finns mängder av löv som ska krattas och bänkar som ska målas.

Samtidigt handlar detta om att företagen är beredda att ta sitt sociala ansvar i samhället, vilket huvuddelen redan gör. Tyvärr känner emellertid inte alla företag till ungdomstjänsten och vad den innebär. Dessutom finns det de företag som tycker att detta är för krångligt och en del företag är nog, till och med, rädda för att den dömda ungdomen ska begå ett nytt brott på arbetsplatsen. Det dessa företag glömmer är att allt arbetet som ungdomarna utför kommer företaget till gagn.

Ett möjligt sätt att komma till rätta med detta problem och få fler företag att erbjuda platser till ungdomar dömda till ungdomstjänst kan vara att erbjuda dessa företag en mindre ersättning. Det är i alla fall något jag tycker vi bör fundera över.

Jag kommer lyfta denna fråga i alliansen, när vi ska fortsätta att utveckla insatserna mot unga kriminella. Förhoppningsvis blir den även en del i vårt handlingsprogram när vi går in i valrörelsen. För en sak är klar. Vi måste erbjuda fler och bättre insatser mot ungas kriminalitet om vi ska lyckas stoppa den. Min, och Folkpartiets, vision är att första brottet ska vara det sista brottet. Detta förslag är ett steg i den riktningen.

Här uttalar jag mig i radio angånde denna fråga.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018