Kollektivt ansvar, men inte kollektiv skuld

Alla män har ett ansvar att arbeta mot våld i allmänhet, men mot vissa mäns våld mot kvinnor i synnerhet. Det innebär inte att varje man därmed också har en personlig skuld för andra mäns våld. Det skulle vara att driva kollektiviseringen ett steg för långt.

Jag träffar massor av bra män som verkligen också lever de värderingar de officiellt redovisar. Många av dessa män är personer med makt inom politik, media, kultur, myndigheter eller organisationer. Några av dessa män sitter uppsatta såsom ett persongalleri på förstasidan av Nerikes Allehanda idag. Jag finns också med i denna rad av bilder. Vi har samma krav som alla andra att leva upp till, men med makt har personer ett större ansvar att bidra till en god samhällsutveckling. Samverkar dessa män, tillsammans med kvinnor med makt, så ökar förutsättningarna för att minska vissa män våld och förtryck av kvinnor. Arbetet måste bedrivas på alla fronter och omfatta hela samhällsbygget.

Fler poliser i Örebro och Sverige innebär att fler sexualbrottshärvor kan nystats upp, fler våldtäkter kan lagföras och att fler kvinnofridsbrott motverkas. Med skärpt straff för det senare och en ny lagstiftning med möjlighet att döma för grovt sexköp markeras ytterligare samhällets allvarliga syn på våldet mot kvinnor. Detta måste kombineras med förebyggande arbete såsom att varje förskola verkligen driver ett medvetet jämställdhetsarbete bland barnen. På lång sikt är det senare direkt avgörande för en positiv utveckling.

Jag har tidigare lånat mitt namn och ansikte för kampanjer mot vissa mäns våld mot kvinnor. Jag försöker som man och far ta mitt ansvar för att i alla miljöer motverka attityder och beteenden som ytterst bygger på föreställningar om mäns överordning. Det finns säker mer jag kan göra både som lagstiftare och som människa.

Sverige har kommit långt i arbetet för jämställdhet, men vi har en lång väg kvar att gå. Ingen kan vara nöjd förrän alla kvinnor kan få leva utan attityder, hot och våld som går ut på att just dessa människor till följd av sitt kön är underordnade. Det går inte en dag utan att kvinnor förtrycks, misshandlas eller i värsta fall mördas. Varje gång jag tar del av dessa kvinnors historia gör det ont.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018