Polisbrist i Nora

Jag besökte Nora igår för att diskutera ökat missbruk av droger, fler fall av skadegörelse och allt mer av misshandel. Otryggheten har växt under en längre tid i idyllen Nora.

Vid mötet med socialtjänst, polis och politiker framkom att det nästan är kemiskt rent från poliser som jobbar ute bland medborgarna - i alla fall om de skall betecknas så som närpoliser.

Det är oacceptablet att Nora som en gång hade ett tiotal poliser i tjänst nu har en för det ytttre arbetet och den polisen vill dessutom egentligen, enligt uppgift, arbeta någon annanstans. Tänk om Posten, ICA eller en vårdcentral tog bort folk från verksamheten för t ex utbildning, och i praktiken stängde ner under lång tid, istället för att ta in vikarier. Eller att de som faktiskt var kvar i verksamheten satt kvar vid sitt skrivbord istället för att i alla fall hjälpligt försöka sköta det primiära - att serva människor t ex genom att störa narkotikatrafiken bland unga på helgerna.

Effekten är tydligt. Otryggheten ökar. Socialtjänsten i Nora har inte en stark partner för att bekämpa narkotikan, våldet och misären i övrigt. Allt fler unga riskeras dras in i destruktivitet.

Folkpartiet liberalerna har i regeringsställning satsat miljarder på kommuner och på polisen för att bland annat minska brottsligheten och öka tryggheten. Polisen i Örebro län har inte så långt gjort ett godkännt jobb när det gäller Nora. Detta har jag också framfört direkt till länspolismästaren.

Folkpartiet kommer i länet och i Nora att noga följa utvecklingen och arbetar för att det brottsförebyggande ges förnyad kraft akut i väntan på att polisen reder ut sin egen ineffektivitet.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018