Många poliser – men de måste också synas och vara effektiva.

Att polisen inte är en dröm av effektivitet har varit tydligt länge och en utredning som nyligen gjorts visar bland annat att utvärderingarna av verksamheten inte fungerar och att det finns för många chefsnivåer. Det leder till ineffektivitet och ökade kostnader.

Därför är det verkligen välkommet att regeringen idag har gett rikspolisstyrelsen i uppdrag att effektivisera organisationen. Effektiviseringsarbetet är något som vi måste fortsätta arbeta på, även nästa mandatperiod. Jag skulle vilja se en stor, parlamentarisk utredning om polisens framtida organisation. 21 självständiga polismyndigheter kan rimligen inte vara det mest effektiva sättet att bemöta en ökande internationell brottslighet. Vi måste också titta närmare på vad polisen egentligen ska göra – och vad andra kan göra bättre.

Nästa år har vi 20 000 poliser på plats. Då är det viktigt att det också syns ute på gator och torg. Det är där våra poliser hör hemma, inte som arrestvakter eller dolda på ett kontor.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018