Kameror

Övervakningskameror kan aldrig vara den enda lösningen för minskad brottslighet och ökad trygghet. Det kan dock vara en del i en mer övergripande strategi. Med strängt ansvar för innehållet för den som satt upp kameran kan integriteten värnas. Med kontroll och straffsanktionern från myndigheter över handhavandet kan också missbruk minimieras. Dessutom borde det finnas en tydlig sammanställning tillgänglig för medborgarna om var kameraövervakning faktiskt finns. Detta skall dessutom redan idag på plats - där kameror finns - tydliggöras.

Idag överlämnades utredningen om kameraövervakning till regeringen. Den menar att lagstiftningen som rör kameraövervakning måse förenklas eftersom den idag finns i så väl en kameraövervakningslag och i den övergripande personuppgiftslagen. Utredningen vill att reglerna finns i en enda lag.

Vissa lättnader föreslå för att kunna skydda t ex handeln mot stölder i butik. Detta är lätt att välkomna. Vem som skall kontrollera är dock inte självklart. Datainspektionen föreslås, men är inte självklar som jag ser det. Den kan rimligen inte vara både ansvarig för övergripande tillsyns- och överklagandemyndighet samtidigt.

Folkpartiet liberalerna kommer på sitt landsmöte i Växjö om några veckor diskutera regleringen av kameraövervakning i Sverige. Så långt verkar det som om förslagen i utredningen ligger väl i linje med partistyrelsen förslag på inriktning.

Kommentarer

Bo Bengtsson sa…
Glöm inte , som Partichefen säger, "vi måste vässa morötterna".

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018