Minst sämst i Sverige, eller?

Narkotikan skördar många mänskliga offer världen över, så också i Sverige. Där droger går in går ofta mänskliga värden ut. Integritet, trygghet och respekt är ”godheter” som ofta blir narkotikans första offer hos den som börjar bruka narkotika. Även kampen mot narkotika påverkar. Polisiära tvångsmedel träffar inte alltid rätt trots kontrollstationer såsom te x domstolsprövning.

Visst är vi spetsiga i vår artikel, men legaliseringslobbyn finns snart överallt. Inom FN finns det ju mängder av länder där drogsituationen gått helt över styr. Det är en förklaring till att en rapport som denna kan dyka upp. Med dessutom Kalifornien i minne är ju droglobbyn uppenbart på frammarsch.

Jag kan också leva med ett noga reglerat sprututbyte och har ett flertal gånger argumenterat för just detta. Men det som många i övrigt kallar "harm reduction" blir lätt "harm production". Det finns inte många länder som ur ett helhetsperspektiv har ett ”mindre dåligt läge” på drogfronten än just Sverige. I alla fall inte bland länder vi i övrigt kan tänka oss att jämföra oss med. Sanna Rayman får gärna ge exempel i så fall.

Kampen mot narkotika är svår. Förebyggande arbete, vård och repression måste blandas i lämpliga doser för att vi ska nå framgång. Vi är beredda att satsa än mer på vård och förebyggande från Folkpartiets sida, men inte acceptera missbruket. Det finns säkert annat vi också kan göra bättre.

Rayman konstaterar att frågan är i rörelse. Ja det kan man säga, men är det åt rätt håll? Rapportören vill avkriminalisera droger. De länder som gått den vägen har knappast mindre av mänskliga offer. Varför vilja slå in på hopplöshetens väg?

Här kan du läsa vad Sanna Rayman tycker.

Kommentarer

Stardust sa…
Det beror på vilken indikator man tittar på. Inget land slår Sverige när det gäller låg andel ungdomar som testat, men när det gäller missbruk och dödlighet är det massor av länder som är bättre. Vad sägs om Tyskland och Spanien? Duger de att jämföra med? Två länder med en skadelindrande ambition, märk väl. Tyskland har dessutom sån där läskig heroinförskrivning.
calle sa…
Spetsa till det lite var ju ett fint sätt att uttrycka sig, föra debatten på en så låg nivå att en genomsnittlig gymnasist skulle bli generad är närmare sanningen enligt min mening. Och du fortsätter på samma nivå här ser jag. "Legaliseringslobbyn" "Droglobbyn"? Är dina argument så svaga att du måste demonisera motståndarna? Tror du på fullt allvar att alla som tycker polis och militär varken är ett humant eller effektivt medel i drogpolitiken är onda lobbygrupper betalda av knarkkarteller?

Det finns länder där kriget mot narkotika gått helt överstyr, Mexico är ett bra exempel. Var intellektuellt hederlig nog och berätta om du tycker faktiskt inbördeskrig där är ett rimligt pris att betala för aningen minskad tillgång i västvärlden.
Vad baserar Pehrson egentligen sin bedömning av svensk narkotikapolitik på? Är det andelen döda narkomaner, förekomsten av narkotikarelaterad brottslighet, kostnader för staten eller något annat?

Helt klart är att länder som legaliserat har mycket mindre problem med brottslighet, de har inte gängkrig och inte sämre diagnos för narkomanerna själva. Pehrson låter som en sovjetisk kommunist våren 1989 - försvarande ett system som havererat, ställd inför verkligheten.
I det här blogginlägget http://bit.ly/aKGPsg kallar jag helt frankt Johan Pehrson för taliban. Hans sätt att argumentera med ett demoniserande av alla som inte har den rätta läran -hans - påminner om talibaners sätt att resonera. Under de senaste 30 åren har tillgängligheten ökat, priserna halverats och vi har nu fler tunga missbrukare än någonsin. Detta kallar Pehrson en framgångsrik politik som måste försvaras till varje pris. Det är obegripligt.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018