Snatterierna kostar 4,9 miljarder

Global Retail Theft Barometer Study 2010 har i dag släppt sin årliga rapport. Den visar att svinnet i svenska butiker under 2009 uppgick till 5,9 miljarder kronor. Trots den svindlande höga siffran är det faktiskt en minskning jämfört med förra året. Att svinnet minskar är givetvis positivt, både för företagarna och konsumenterna.

Mindre positivt är det att svenska detaljhandlare fortfarande har mer svinn än handlare i övriga nordiska länder, och enligt rapporten anser var fjärde butik att snatteriförsöken har ökat. 2009 kostade snatterierna 4,9 miljarder kronor, vilket ungefär motsvarar 2 900 kronor för varje svensk familj. Notan för snattandet betalas främst av alla oss konsumenter i form av höjda priser. Det är givetvis långt ifrån acceptabelt.

Butiksstölderna och snatteribrotten har vidare ett starkt samband med den övriga brottsligheten i samhället. Stölder används ofta för att bära upp den grova narkotikabrottsligheten. Det finns få unga som utvecklat en grov brottslighet och som inte börjat denna tragiska karriär med stölder. Att stoppa denna brottslighet är mycket angeläget. Det förebyggande arbetet är viktigast, men även vissa förändringar i lagstiftningen behövs.

I Alliansen är vi överens om att plocka bort den förminskande brottbeteckningen snatteri och kalla stölderna för vad de faktiskt är – stöld. Med detta följer också en skärpt syn på upprepad brottslighet. Det skall vara lättare att gripa, anhålla och häkta personer i stöldligor. Tanken är också att det skall stå klart för unga att stjäla inte är något som bara händer. Den som börjar stjäla är inne på en farlig väg. Det leder till skada för andra och riskerar, som sagt, att vara en inkörsport till fortsatt brottslighet.

Vi har också kommit överens om att den som vid upprepade tillfällen begått brott i butiker ska kunna få tillträdesförbud. Åklagare ska ges möjligheten till att fatta detta beslut om det finns risk för att personen kommer att begå fortsatta brott mot butiksinnehavaren. Förbudet ska gälla under en begränsad tid och ska kunna överklagas till domstol. En liknande lagstiftning råder idag vid idrottsarrangemang, exempelvis för den som begår brott och stör ordningen vid fotbollsmatcher.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018