Skärp straffen vid grova fall av sexköp

Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst överlämnades i somras till regeringen. Utvärderingen visade att förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Utredningen konstaterade dock också att straffmaximumet borde höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Eftersom ett behov finns av att kunna göra en mera nyanserad bedömning, vid allvarligare fall av sexköp, än vad som är möjligt inom ramen för den nuvarande straffskalan. Enligt utredningen står den nuvarande straffnivån för vissa fall av sexköp inte i proportion till brottets allvar. Det är ett mycket bra förslag, men frågan är om det räcker.

Domarna föll nyligen i ett fall med en 14-årig förståndshandikappad flicka som såldes till ett flertal män. Fallet är det andra på kort tid i Malmö där en minderårig förståndshandikappad flicka sålts till olika män. Kammaråklagare yrkade på långa fängelsestraff för flera av de inblandade männen, bland annat för människohandel och grov våldtäkt mot barn. Men flera av åtalspunkterna ogillades av Malmö tingsrätt, och fem av de tio män som åtalats friades helt. Den 18-åriga huvudmannen dömdes enbart till 1 års fängelse. Detta är fullständigt oacceptabelt.

Tragiska människor likt dessa som grovt utnyttjar, förnedrar och förstör livet för unga tjejer borde bli inlåsta ett bra tag. Vid de allra grövsta fallen vill vi i Folkpartiet därför införa straffet grovt sexköp. Det ska gälla för den som köper sex av en person som är offer för människohandel eller är särskilt utsatt på annat sätt. De som sysslar med människohandel ska få än strängare straff. Det finns grader i helvetet. Värst är det när ungas liv förstörs.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018