Val(s)trategi och eventuellt omval

Socialdemokraterna vet vad dom gör. De vill vinna val, och det till nästan vilket pris som helst. De flygblad man delade ut under valspurten i Örebro var bland det värsta jag sett. Sorgsen blev jag dessutom när jag mötte unga människor på skolor och i valstugor som berättade vad socialdemokraterna lurat i dom om Alliansen i allmänhet och Folkpartiet i synnerhet.

S-valplanen för Örebro län 2010 var ett kalkylerande dokument med nästintill kirurgiska beskrivningar om hur s-folket skulle locka sina väljare. T ex skulle väljare "födda utanför EU27 med barn" mötas av riktade insatser. Det var dessa människor som möttes av valskolor i t.ex. Vivalla i Örebro. Men vad vittnar deras valplan om för människosyn? Vad menar man med etiketteringen "utanför E27"? Människor utan vidare identitet än att de inte är en av oss? Eller?

Valet i Örebro är överklagat, bland annat till följd att vår demokratis infrastruktur inte fugerade. Det är inte primärt socialdemokraternas fel. Icke tillåtna kampanjmetoder, felaktiga budröstningar etc. skall stoppas oavsett vem som gör fel.

Jag skriver om grunderna för överklagandet i dagens Nerikes Allehanda. Fel eller inte så är det rimligt att det görs en rättslig prövning som vi alla får godta resultatet av.

Här är artikeln.

Sura sossar klagar

Till och från så sker det omval i Sverige. Av någon anledning så oroar sig socialdemokrater i Örebro kommun just nu för just detta mer än något annat. Björn Sundin (S) är en företrädare som i olika medier uttryckt sin oro för ett eventuellt omval. Sundin är inte sällan onödigt grov och oförsonlig i sina angrepp på Folkpartiet liberalerna. Det skadar mest honom själv.
Men däremot har jag alltid trott att vi varit överens om att demokratins infrastruktur måste fungera också i Sverige. Därför är det desto mer bekymmersamt för Sundin att han använder sin senaste ”S-krönika” åt att på ett nedlåtande sätt avfärda oron för att alla röster inte blev korrekt behandlade i senaste valet.

I år överklagades valresultatet i Örebro. Björn Sundins egen lokala ledare, Lena Baastad, har uttryckt att Socialdemokraterna hade gjort likadant om nuvarande situation varit den omvända, om S på oklara grunder förlorat ett mandat med minsta möjliga marginal. Dessutom företräder Sundin ett parti, som enligt sig självt, gjort ett katastrofval. En socialdemokrati där det åter öppet diskuteras om så gott som hela ledningen och/eller politiken måste bytas ut. Dessutom söker partiet samarbete med andra partier. Då bör man rimligen vara något mer ödmjuk.

Den här frågan gäller rättssäkerheten i det svenska valsystemet. Sundin känner rimligen till att det överklagande som lämnats in har mer grund än två bortschabblade röster i Halmstad, men låtsas inte om det. Det är svagt.

Efter att ha läst överklagandet och tillägget kan jag konstatera att det finns fyra rimliga argument:
För det första är den s.k. ”socialdemokratiska valskolan” i Vivalla något som i alla fall är snubblande nära ett kollektivt röstningsförfarande. Med en röstmottagning som fungerat som den skulle hade agitation i vallokalen inte varit tillåten, rimligen inte heller valtält med pågående propaganda i omedelbar anslutning till vallokalen. Dessa eventuella brister i kommunens hantering av enskilda vallokaler är värd att pröva. De underminerar ett av de viktigaste fundamenten för all demokrati: rätten för den enskilde att själv välja.

För det andra det faktum att 52 röster tillkommit mellan den kommunala sluträkningen och länsstyrelsens sluträkning. Här kan tilläggas att två valsedlar med skrivna tillägg hanterats olika av länsstyrelsen. En har underkänts, en annan har godkänts. Varför då? Är det korrekt eller inte? Inte vet jag, men det borde Valprövningsnämnden pröva.

För det tredje pekar överklagan på de många oklarheterna i budröstningen. Sex röster borde rimligen ha underkänts, eftersom de klart brutit mot reglerna för budröstning. Ytterligare ett tiotal borde med stor sannolikhet även de underkänts. Här har Valmyndigheten i sitt utlåtande tydligt pekat på att dessa oklarheter kan ha påverkat valutgången.

Slutligen är det de två bortglömda Halmstadsrösterna. Dessa försöker Sundin spela bort på grund av en persons uttalanden i medierna. Det är ju onekligen en udda syn på demokratin och vallagen. Återigen – det bästa för demokratin är att Valprövningsnämnden, som är inrättad för att garantera rättssäkra val, får ta ställning.

Jag lägger ingen värdering i överklagandet. Låt Valprövningsnämnden pröva detta och andra överklaganden. Att socialdemokrater då och då de facto också döms för valfusk borde innebära att Sundin sänkte tonläget istället för att höja det.

Johan Pehrson (FP)
Riksdagsledamot Örebro län

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018