Drogtester av politiker

Jag anser att drogtester ska kunna användas polisiärt vid misstanke om brott, eller förebyggande i t ex skolor och på arbetsplatser. Det är i regel tydligt reglerat när, var och hur dessa tester får användas. Allt som ett av flera verktyg för att minska narkotikamissbruket i samhället. För alkohol finns särskilda tester i t ex trafiken.

Däremot är det inte så att justitieministrar, riksdagsledamöter eller för den delen vem som helst generellt ska kunna drogtestas av massmedia. Om man vill medverka i media för att testa kräftor, dansa eller ta frivilliga drogtester är upp till var och en. Den som avstår från dessa borde inte blir föremål för obehagliga spekulationer om huruvida man t ex nyligen konsumerat alkohol eller saknar förmåga att dansa framför en kamera.

Mer i detta ämne på SR.se och DN.

Kommentarer

Det tycker jag ärligt talat inte är ett stringent resonemang från din sida. Skulle det inte kunna vara i förebyggande syfte även för politiker? Det var ju frivilligt för Bodström och Bea, precis som drogtesterna i skolan är. Att sedan en person blir misstänkliggjord för att man utövar sin rätt att säga nej, ja det är ju precis vad kritikerna har sagt kommer hända.

Det är ju också detta som kommer hända den som säger nej till "frivilliga" drogtester i skolan. Så hur är det nu med frivilligheten, Johan?
Johan B sa…
Det här vill jag gärna se ett svar på Johan. Det känns relevant att du lär oss vilka yrkesgrupper som är undantagna tester. Ministrar och riksdagsledamöter verkar vara två.
dopad sa…
Johan, jag tror det var mycket nyttigt för dig att du fick se reaktionen på Bodström när han skulle testas. Har jag uppfattat dig rätt så har du:
1: En stark känslomässig åsikt om att droger är förjävligt och att det är drogerna som orsakar massa problem
2: Din känslomässiga åsikt gör att du konsekvent tar åt dig fakta från ena sidan som stämmer med hur du känner
3: 1 + 2 Gör att du blir blind för fakta i mänskligt beteende, hur olika vi är och vad som FAKTISKT orsakar problem

Nu fick du se stressen hos en vuxen och mycket härdad politiker, alltså du fick se hur offret reagerar och det tror jag är okänt område för dig för du har aldrig bemödat dig för att ta till dig den typen av fakta.

Jag hoppas inte din stolthet sätter stopp för detta kan få dig och öppna ögonen och bli mer självkritisk i fortsättningen.
fajaf sa…
Kanske du behöver uppdatera dina kunskaper om drogtester så att du vet vad du stödjer.

http://www.overgrepp.com/node/339

/ Magnus
Alla besök i skolhälsvården är frivilliga. Om ni inte tror att skolan eller socialen blir misstänksamma om jag vägrar låta mina barn delta i dessa masskontroller av barn avseende synfel, hörselfel, ryggfel etc. så är ni väldigt naiva.

Föräldrar ska godkänna drogprogrammen. Annars kan man inte över huvud taget bli utplockad för ett slumptest. Föräldrar har ansvar för sina barn. Ingen annan. Vid provtillfället kan man också likt Bodström vägra om man vill. Föräldrarna informeras. Mängder av drogtester tas idag på uppdrag/med godkännande av föräldrarna.
Sedan dess har Fredrik Federley uttalat att drogtestet han tvingades genomgå frivilligt var det mest kränkande han råkat ut för. Det säger en hel del med tanke på hans homosexualitet och alla kränkningar som en sexuell läggning kan medföra.

Det är ett rimligt krav att våra förtroendevalda ska kunna drogtestas slumpvis så att vi medborgare kan känna oss trygga i förvissning om att inga svåra beslut fattas av företrädare som är drogpåverkade.

Detta är en fråga du borde driva Johan.

Det är också ett arbetsgivaransvar att så snart som möjligt kunna gripa in med stöd och behandling för den som missbrukar.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018