En viktigt manifestation i Örebro

Idag hölls i Örebro en viktig manifestation för ett litet barn. Det gällde den lilla flicka Rim som enligt Migrationsverkets tillämpning av gällande lagstiftning i nuläget inte får stanna i Sverige. Massor av människor visar ett fantastiskt engagemang för just denna flicka. Engagemang för världens sjuka och fattiga barn behövs det mer av – inte mindre!

Jag hoppas att Rims situation och människors engagemang kan bidra till
en liten förändring av lagen så att fler utsatta barn i liknande svåra livssituationer kan få stanna i Sverige. Detta har Folkpartiet liberalerna krävt i många år. Det kommer för att vara tydlig inte innebära att alla sjuka barn får komma till eller stanna i Sverige vid en prövning av de enskilda omständigheterna. Dock några fler.

Jag har av en annan politiker offentlig uppmanats att delta i arbetet att få till en ”överprövning” av Migrationsverkets beslut. Jag har valt att avstå eftersom det inte är politikers uppgift. Fram för allt inte riksdagsledamöters. Däremot hoppas jag att Rim och andra människor som söker hjälp eller skydd i vårt land får den bästa juridiska hjälp att lyfta fram nya omständigheter vid en eventuell begäran om omprövning. Jag har förstått att man gjort särskilda insatser för att få bästa möjliga argumentation vid prövningen. Det vore fantastiskt om detta kunde räcka till för Rim!

Ansvariga politiker måste fundera på vad vi gör med alla de tragiska fall som inte tas upp i media eller för belysning på annat sätt. Det är ett stort ansvar man tar när endast vissa fall skall överprövas ”politiskt”. Tänk dessutom om folkvalda började demonstrera mot att vissa enskilda människor har fått rätt att stanna i Sverige. Jag såg att det faktiskt finns en FB-grupp (tack och lov med få anhängare) som vill skynda på utvisningen av lilla Rim.

I Rims och familjens tragiska situation fångas världens orättvisor i blixtbelysning. Jag och andra liberaler har i årtionden arbetat för global solidaritet. Det innebär en human flyktingpolitik och en offensiv biståndspolitik. Det handlar om rättvisa och på lång sikt vår egen livskvalitet. Jag är dessutom helt säker på att vi är vinnare i andra avseenden också, t.ex. på sikt ekonomiskt. Under Alliansregeringen har vi nått 1 % - målet i biståndet. Det syftar till att tusentals barn i Rims situation i sina hemländer skall kunna få chans att överleva och växa upp med drägliga förutsättningar.

En liberal global solidaritetspolitik kräver dock alltid en tydlig nationell integrationspolitik. Att t ex våga sätta toleransens gränser. Det kräver också tuffhet i kraven på hur biståndspengar används. Svenskt bistånd skall hjälpa människor inte indirekt stötta diktaturer eller bidra till korruption.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018