Rättsväsendet måste bli effektivare

Idag presenterade jag FP:s rättspolitiska arbetsgrupps rapport - Ett effektivare rättsväsende för ett tryggare Sverige - vilken kommer att ingå i Folkpartiets valmanifest som presenteras nu på fredag. Rapportens förslag syftar till att skapa ett än mer effektivt och rättssäkert rättsväsende.

Vi vet att brottsligheten inte löses enbart med mer pengar till polisen. Det stora brottsförebyggande arbetet görs genom en bra politik för jobb, skola, integration och ett starkt föräldraengagemang. Men rättsväsendet behövs för att se till att saker och ting blir rätt när det gått fel. Sverige ska vara ett tryggt land att leva i.

Idag utsätts emellertid alltför många människor för brott, och redan utsatta människor är de som drabbas värst. Det är för dessa människors skull som vi måste satsa på brottsförebyggande åtgärder och ett effektivt rättsväsende.

Det finns exempelvis ungdomar som ser en kriminell karriär som den enda möjligheten att komma ur fattigdom och tråkiga omgivningar och det finns cyniska gäng som utnyttjar dessa ungdomar. Ungdomar som begår brott måste mötas av tidiga och tydliga insatser, och få alternativ till ett kriminellt liv. Om det första brottet också blir det sista kan unga människor räddas från en kriminalitet som både förstör deras egna och andras liv.

Ett förslag på detta område är att skapa särskilda ungdomsdomstolar med krav på snabb handläggning och hög kompetens i ungdomsärenden. Ett stort problem är nämligen att rättsväsendets myndigheter tar alldeles för lång tid på sig för att utreda brott där ungdomar är inblandade. Det är inte acceptabelt, och förhindrar att många unga människor får relevant hjälp tidigt.

Den organiserade brottsligheten måste vidare mötas av en effektiv polis, som samarbetar internationellt och har tillräckliga verktyg. Därför vill att dagens 21 polismyndigheter ska ersättas av en sammanhållen myndighet för hela Sverige. Målet är en mer effektiv polis och att själva verksamheten lokalt kan komma närmare medborgarna genom fler synliga poliser, fler poliser snabbt på en brottsplats och ökad uppklarning av brott. Ett särskilt fokus måste läggas på den lokala förankringen och medborgarinsynen.

Dessutom bör en nationell operativ enhet mot grova brott skapas – ett svenskt FBI. Enheten ska ha mandat att prioritera och leda operationer över hela landet. I en sådan enhet bör också stora delar av Ekobrottsmyndigheten ingå.

Alliansen har genomfört flera viktiga reformer på rättsområdet, och det har gett resultat. Vi har nått vårt mål om 20 000 poliser. Det gör att fler brott upptäcks, utreds och lagförs. Svensk kriminalvård har lyfts vad gäller innehåll och säkerhet och vi straffen har skärpts för våldsbrott och organiserad brottslighet. Samtidigt har rättsväsendet fått ett rekordstort ekonomiskt tillskott. Men, allvarliga problem med rättsväsendets effektivitet kvarstår, och rättsväsendet måste därför fortsatt vara i fokus under nästa mandatperiod.

Avslutningsvis är det tråkigt att konstatera att Jerzy Sarnecki återigen, rent på reflex, kritiserar förslaget om ungdomstolar. Dagens regelverk fungerar alldeles för dålig, och det är just därför vi kommer med detta förslag. Vill inte Sarnecki ha effektivare domstolar?

Precis som Sarnecki vill också vi ha tidigare åtgärder inom socialtjänsten, bättre behandlingsmetoder och förändringar i våra miljonprogramsområden. Det är frågor som vi drivit länge, och där är också stora förändringar på gång. Detta vet självklart redan Sarnecki, men i sin iver att få uttala sig ignorerar han detta. Tala om att slå in öppna dörrar.

I rapporten presenteras också förslag om:

Tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrott
- Fler fältarbetare
- Fler stödcentrum för unga brottsoffer
- 48-timmarsgaranti för unga på glid

Insatser mot våld mot kvinnor och barn
- Obligatorisk eftervård för sexualbrottsdömda
- Granskningskommission för hantering av våldtäktsoffer
- Inför straffet grovt sexköp

Förslag för en effektivare polis
- Akademisk polisutbildning
- Fler civila utredare
- Renodla polisens arbetsuppgifter

Ett stärkt integritetsskydd
- Nej till allmänt DNA-register
- Starkare myndighetsskdd för integritet
- Krav på en författningsdomstol

Mer om rapporten i DN, SvD, Aftonbladet och SVT.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018