Häkte i Östersund

Häktesverksamheten i Östersund är avgörande för ett effektivt arbete mot grov brottslighet. Kraften i utredningsverksamheten skulle kraftigt försämras utan ett häkte i Östersund.

Detta står klart efter dagens genomgång med företrädande för rättsväsendets aktörer i Jämtland. Frågan om ett eventuellt nytt fängelse har en konstigt historia och har inte kunnat prioriteras av Kriminalvården trots enorma projekteringskostnader. Vi för en löpande dialog med Kriminalvården om framtida platsbehov.

Frågan om häktet måste dock lösas separat och långsiktigt. Åklagarnas möjlighet att kunna bekämpa grova brott såsom te x narkotikabrott hänger ihop med att det finns närhet till ett häkte. För Folkpartiet liberalerna är det en prioriterad fråga att om vi får fortsatt förtroende så måste häktesverksamheten blir en permanent del av Certus Jämtland. Det är dessutom rimligen omöjligt för den pågående utredningen att komma fram till något annat.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018