Tragiskt med våld. Särskilt tragiskt med ungdomsvåld

Jag får ofta frågor kring ungas brottslighet. Det är en komplex fråga. Bristande föräldraansvar, socialt utanförskap och misslyckanden i skolan är faktorer som kan avgöra många ungas livschanser. Att säkra välfärdens kärna, upprustning av skolan och insatser för utsatta ungdomar är således centralt för oss liberaler. Det starka samhället, med individen och familjen i centrum, stött av den målinriktade sociala omsorgen, är vår ledstjärna.

Det tragiska dödsfallet i Stureby nyligen, söder om Stockholm, är ovanligt, men ett exempel på att våldet faktiskt är närvarande i unga människors liv.

När jag får frågor om detta fall så understyrker jag som vanligt att jag inte kan kommentera enskilda fall. Jag vet ingenting om detaljerna. Rättsvårdande myndigheter måste få göra sitt jobb. Men. Generellt kan man dock säga att det inte är ovanligt att vi vid en djupdykning i de flesta fall kan finna att det funnits tydliga signaler om att saker tidigt varit på väg åt fel håll. Detta fall kan vara ett undantag. Ibland inträffar det helt oförklarliga också i verkligheten. Framtiden kommer visa vilket.

Oavsett detta så vet vi att framtiden kräver tidigare och tydligare insatser när unga begår brott. Vålds- och brottsspiraler skall hejdas tidigt. Små olyckor får inte tillåtas växa till stora katastrofer. Dessutom framstår det än en gång som att teledatalagringen kan vara en viktig del i själva rättsutredningen.

Kommentarer

Lycka till i ditt viktiga arbete och tack för din Blogg Johan
Bo Bengtsson sa…
Johan skriver:
"...vid en djupdykning i de flesta fall kan finna att det funnits tydliga signaler om att saker tidigt varit på väg åt fel håll.
Ge ökade resurser till FRA, se bara hur bra det gick med utredningen kring kidnappningen i Finland.
Låt FRA och telefonavlyssning lösa alla kriminalfall i Sverige, ja kanske i Norden.
Om inte detta klarar upp alla polisärenden återstår bara mikrofoner i alla bostäder och övriga lokaler.
Ett tips, gör som i Norge; avlysna kungafamiljen och läs deras email, man vet aldrig var haren har sin gång. Vem minns inte Keijne-Hajby. Utred tack.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018