Åklagarbrist

"Inte ovanligt att ärenden blir liggande i över ett år innan något händer." Det säger Chefs JO, Mats Melin, om att allt fler åklagare anmäls för dåligt bemötande och långa handläggningstider. (Metro 090625). 40 procent fler åklagare har anmälts hittills i år jämfört med hela 2007. Undersökningen är inte direkt vetenskaplig men pekar på ett tyvärr känt problem. Bristen på svenska åklagare kan i förlängningen innebära att fler döms felaktigt och att fler skyldiga slipper undan med sina brott.

Det är centralt att hela rättskedjan fungerar. De rättsvårdande myndigheterna i Sverige blir aldrig bättre än sin svagaste länk. Det kan uppfattas som en paradox att ju mer vi satsar på t ex nya poliser för ökad trygghet så blir det dyrare på annat håll.

Ju mer vi rör om i grytan av alla ouppklarade brott i vårt land så är det fler som måste mötas av rättsäkerhetens höga krav, fler häktningar, fler rättegångar, fler fängelseplatser, fler fotbojor, nya krav på än mer förebyggande arbete osv. Detta kostar pengar. Höga ambitioner när det gäller rättsstaten skapar således nya problem. Alternativet är dock att inte göra något. Det är alltid sämre.

Statiskt sett är det svenska rättsväsendet underfinansierat på några års sikt. Folkpartiet kommer därför i höst driva på för att vi också prioriterar statens kärnuppgifter i budgetprocessen. Parallellt pågår ett effektiviseringsarbete. Nya påföljder, nya polismetoder, renodling av verksamheter och bättre balanserade processuella regler ska öka effektiviteten i brottsbekämpningen.

Gärna mer resurser, men vi måste kunna göra mer med redan befintliga resurser. Det kräver dock modiga liberaler som inte talar i tungor om utopier utan att effektivitet, rättsäkerhet och integritet hela tiden balanseras på ett rimligt sätt. Alternativet är att gå tillbaka till tiden då vi gjorde mindre för tryggheten. Tiden då grytan av ouppklarade brott ständigt riskerade att koka över.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018