Fotboja även för unga

En del unga människor förstör andras liv och oftast sina egna när de sugs in i kriminalitet. Det viktigaste för att se till att det inte sker är att kraftsamla kring sociala och mänskliga insatser. Det handlar om att ge bra uppväxtvillkor. Skapa en skola som fokuserar på rätt saker, det handlar om jobb och integration. Om att ha bra socialt skyddsnät i samhället så att de som ändå slås ut får hjälp i tid. För det är ett nyckelord – tid. Uppväxten utgör förutsättningarna för framtiden och avgör till stor del möjligheterna i vårt vuxna liv. Därmed är också tidiga insatser A och O för att hjälpa de barn där det gått snett. F d kriminella vittnar ofta om just detta - att det hade varit bra om ropen på hjälp hade resulterat i tydligare konsekvenser och inte minst tidigare sådana. Regeringens förslag om fotboja är en tydlig konsekvens mot den unge som begått ett brott samtidigt som det möjliggör för personen att vara kvar hemmavid vilket i vissa fall är mycket värdefullt. Vi måste jobba parallellt. Det handlar inte om bara straff eller bara vård. Det handlar om vård och tydliga konsekvenser. Både och behövs för att hjälpa unga som begått ett brott och skapa förutsättningar för dem att klara sig bättre i framtiden.

Kommentarer

Kraxpelax sa…
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3113557.svd

Våra ytterst kompetenta Makthavare & Byråkrater organiserar som bekant vårt samhälle på ett förträffligt sätt; de är nämligen INTE rasister, INTE förintelseförnekare och framför allt är de ABSOLUT inte homofober; och 66,7% Kvinnor halleluja (vi andra Hotar Demokratin). rÖsta på rÖgrÖna rÖtan!

:oD

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018