Snabbare och tidigare är A och O

Rättsväsendet är för långsamt när det gäller unga brottslingar, menar Riksrevisionen i en rapport i dag. Den kritiken ska tas på allvar. Det är viktigt att handläggningen och reaktionerna i rättsväsendet är snabba, inte minst när det gäller unga. Både som offer och som gärningsman är det centralt att det finns en tidmässig koppling mellan handling konsekvens. Begås ett personrån och det tar månader innan ansvarsfrågan prövas så blir konsekvensen och dess orsak inte alltid tydlig och effektiv för den unge.
´
Kopplingen mellan handling och konsekvens måste bli tydligare. Väntan innebär också att det finns en risk att brottsoffret inte känner att han eller hon får upprättelse, vilket i sin tur kan vara brottsdrivande. Vi vet att brottsoffer som inte känner att de får upprättelse i större utsträckning riskerar att själva bli gärningsmän. Samtidigt är det så att många unga tyvärr återfaller i brott. Inte minst om de tidigare brotten inte inneburit någon märkbar konsekvens. Folkpartiet har länge pläderat för tidigare insatser för unga som börjar begå brott. Att med välmening sopa det som upplevs som små problem under mattan hälper inte någon. Tvärtom faktiskt. Tidigare och snabbare är således A och O.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018