Polis, polis, potatis...

Sveriges polis har omorganiserats väldigt många gånger. Dessvärre talar det mesta för att det är dags att göra en ny organisation igen. Det blir ohållbart ur ett styrnings, effektivites- och kvalitetsperspektiv att svenskt polis utgörs av 21 självständiga myndigheter med exakt samma uppgift. Att styra och utveckla denna verksamhet blir till viss del som att försöka forma en säck potatis – något svårformlig.

Glädjande verkar nu allt fler se detta behov av att gå till botten med polisorganisationen. Målet är självklart en mer effektiv polis och att själva verksamheten kan komma närmare medborgarna. Fler synliga poliser, fler poliser snabbt på en brottsplats och ökad uppklarning av brott. Ett särskilt fokus måste läggas på insynsfrågan. Hur säkras en insyn i verksamheten hela vägen ner till den lokala polisverksamheten?

Den utredning som måste föregå denna omfattande förändring bör tillsättas omgående och innehålla en prövning av polisens ansvarsområden. Vilka uppgifter kan andra myndigheter sköta bättre, t ex den eviga transport/taxi frågan. Kan ingen annan myndighet sköta detta? Ska poliser få ta ökat ansvar för förundersökningar och strafförelägganden? Och hur ser vi till att polisen får en bra sammansättning av också andra experter än de klassiskt polisutbildade?

Utredningen bör sjösättas snarast. Frågan är av sådan vikt att det kanske borde ske med förebild från Försvarsberedningen. En Polisberedning helt enkelt.
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018