Medborgarna är vinnarna

Idag på regeringssammanträdet beslutade vi att lägga fram ett förslag om en bättre organisation av våra förvaltningsdomstolar. Det behövs. Idag finns det för många länsrätter – ärendeunderlaget är inte tillräckligt stort på många av dem för att kunna skapa bästa effektivitet och kvalitet i dömandet. Nyligen blev ju t ex chefen vid länsrätten i Örebro åtalad för tjänstefel på grund av just brister i effektiviteten. Detta faktum säger dock mer om den tidigare regeringens underfinansiering av domstolsverksamheten i vårt land. Verksamheten kan utvecklas och kompetens samlas samtidigt som vi får en geografisk spridning över landet. Man brukar säga att människor mindre än en gång i livet besöker en tingsrätt. En förvaltningsdomstol besöker man ännu mer sällan eftersom processen i allt väsentligt är skriftlig. Den nya organisationen för landets förvaltningsdomstolar banar väg för god rekrytering och specialisering. Viktigast är att vi medborgare får bästa kvalitet i dömandet i förvaltningsärenden, näst viktigast är att lokaliseringen är den bästa.

Som riksdagsledamot för Örebro så är jag mitt läns röst i riksdagen. Och visst tyckte jag att utredningens förslag om att samla Örebro och Värmlands domstolar till en gemensam i Örebro hade varit att föredra för oss i Örebro. Nu blev det Karlstad istället. Kommunikationerna dit är allt bättre och de har bra lokaler att erbjuda.

Örebro har nyligen blivit garanterade ett innovationscentrum vid Örebro universitet som ska stödja forskare som vill kommersialisera sina resultat. Detta är viktigt för framtiden. Örebro kommer också att utgöra den specialenhet som ska arbeta mot grov organiserad brottslighet i vår del av Sverige. Det tycker jag är bra. Jag har tidigare varit med om att kämpa oss till att Örebro tingsrätt är den nationella riksdomstolen för att pröva livstidsdömdas möjlighet att få straffen tidsomvandlade.
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018