Värna den digitala upphovsrätten

IPRED- diskussionen har gått het och utvecklas hela tiden. Precis som Internet. I takt med att teknikutvecklingen går framåt i rasande fart måste vi värna våra intellektuella rättigheter också på nätet. Jag är en stark vän av teknisk utveckling och jag tycker fildelning är något fantastiskt! Tänk vilka möjligheter det har skapat att sprida information till allt fler. Närheten till information har alltid varit en central demokratifråga. Men det goda frodas vid sidan av det oönskade på nätet. Några vill ta det som är andras egendom. Det är fel. Den som skapat en film, en bok eller ett musikstycke ska själv bestämma över sitt verk. Den personen ska därmed också äga frågan om man gratis ska få ladda ner och ladda upp samma verk.
Det politiska systemet har utsatts för press dels från de som vill ha frihet och de som vill ha laglöshet på nätet, dels de som vill reglera och kanske mer skydda ekonomiska värden, integritet eller allmänt minska nätets kraft som brottsverktyg i övrigt. Jag tycker det är bra att vi nu säkrar upphovsrätten även digitalt. Skyddet har varit svagt för den som skapar. Utan skydd för det intellektuella i den digitala världen så skulle våra liv bli allt fattigare. Det är inte bara materialismen som ska värnas och skyddas mot stöld eller intrång. Med IPRED kan den som utsätts för intrång lämna in bevis om sannolik masskopiering till domstol. Domstolen kan sen besluta om IP-numret ska lämnas ut eller inte. Det får bara ske om det finns stark bevisning och åtgärderna uppväger intrånget i integriteten. Därmed kan de som tar något från den rättmätiga innehavaren ställas till svars för detta. Inte mer än rätt tycker jag.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Johan

Hur många har du egentligen sprungit på som vill "ha laglöshet på internet"? För det står väl vare sig ungdomsförbunden, Piratpartiet eller de kritiska liberaler för?

När du nu har chansen att blomma ut i resonemanget här på bloggen, så vore det intressant att höra hur du gör avvägningen mellan proportionalitet, rättsäkerhet och lagstiftningens effektivitet.

En annan intressant fråga som jag gärna ser dig som IPRED-förespråkare svara på är hur långt du är beredd att gå för att upprätthålla IPRED-lagens effektivitet? När folk krypterar sin trafik och använder anonymiseringstjänster - vad är ditt svar? Ska upphovrättsägarna få tillgång till FRA:s databaser framöver, eller hur tänker du? Förbjuda anonymitet och kryptering på internet kanske?

För IPRED har mer av karaktären morallag än effektiv brottsbekämpning. Lagen tas i affekt mot "de snyltande ungdomarna". Det är ingen bra basis för lagstiftning. Varför studerades inga alternativa sätt att beivra brottsligheten, alternativt andra ersättningsmodeller?

http://fpeslov.blogspot.com/2008/11/ipred-en-komplettering.html
Pontus sa…
Visa mig en betaltjänst där jag enkelt kan få tag på den musik, de tv-serier, filmer och program jag önskar i det format jag själv väljer till en hastighet som motsvarar eller överträffar pirattjänsterna så ska jag gladeligen betala för mig.
Till den dagen kommer jag fortsätta "stjäla".

Ge nöjesindustrin ett gott råd istället. Föreslå att de anpassar sig istället för att slå sönder vävmaskiner.
Har det någonsin hänt att tekniken tvingats ge vika för industrin?
Hur kan du ens påstå att det främjar ekonomin att låta tillräckligt stora företag sätta käppar i hjulen för tekniken bara för att själva överleva? Hur är det ens förenligt med liberala tankar om en öppen och fri marknad?
Anonym sa…
Det gör ont att se att ledande folkpartister tar så lättvindligt på den personliga integriteten. Som tur är tycker samtliga ungdomsförbund att IPRED är en dålig idé. Därför ser jag jag hoppfullt framtiden då ungdomarna kommer riva upp detta beslut, tagna av stofiler som faktiskt inte har begripit det enkla. För du Johan har faktiskt missat väsentliga saker i din slutsats.

Citerat från Rick Falkvinges blogg: http://rickfalkvinge.se/2009/02/25/reflektion-att-det-ska-vara-sa-javla-svart/

"Så här enkelt är det:

Om folk är beredda att betala för nya filmer och musik, så kommer entreprenörer och småföretagare att hitta sätt att ta betalt. Lagstiftning vore då onödig.

Om folk å andra sidan INTE är beredda att betala för nya filmer och musik, så finns det inga lagar i världen som kan skapa en marknad åt de gamla företagen på konstgjord väg. Lagstiftning vore då ineffektiv.

Varför ska det vara så svårt att förstå?"

Ja Johan, varför är det så svårt att förstå?
Den tekniska utvecklingen är fantastisk, men inte problemfri. Att lagstiftningen inte klarar alla tekniska utmaningar är inte ett skäl för uppgivenhet att hålla på rätt och fel. Upphovsrätt är en sådan fråga om rätt och fel. Jag tycker att samhället blir fattigt om vi bara bejakar skyddsvärdet för det materiella. Självklart måste andra alternativ testas för att på annat sätt tillgodose de som skapar intellektuella värden, tillika masskopierbara. Hittills tycker jag dock att det varit så att det mesta varit allmänna önskningar om att alla med en dator eller uppkoppling ska få betala oavsett bruk.

Varje dag begås tusentals snatterier, rattfylleribrott eller narkotikabrott. Några få klaras upp. En ytterst liten del av dem som begår dessa brott får således en rättslig påföljd. Känner faktiskt ingen som säger att dessa brott för den skull ska avkriminaliseras. Lösningen är inte bara kontroll, poliser och nya laga så klart. Utan också sociala åtgärder och information.

Teknisk utveckling leder till nya brott där samma tekniska utvecklig måste vara behjälplig. Det gäller klockrena IT-brott gentemot t ex banker, hot och trakasserier på olika diskussionsforum, grooming, hackers intrång, brott mot PUL, vanligt handlande via nätet, modemkapning, phishing, sabotage med virus och trojaner etc etc.

Här finns inte mycket annat än att slå tillbaka mot de brott som begås med samma verktyg som gärningsmännen arbetar med. Vanliga regler om effektivitet, proportionalitet och ändamål gäller.

Massor av fildelning är lagligt. Hylla den, utöka den. Sätt stopp för den olagliga. Värna viktiga liberala värden.

Johan
Pontus sa…
Johan! Rekommenderar att du läser
"Darknet: Hollywood's War Against the Digital Generation " om du inte redan gjort det.
Om inte annat så ger det dig en fördel i framtida debatter.
Fungerar alltid bättre om man förstår sig på alla argument!
Johan,

Jag är jätteintresserad av ditt svar på min fråga ovan. Då du missade att bemöta den så tar jag den igen:

En annan intressant fråga som jag gärna ser dig som IPRED-förespråkare svara på är hur långt du är beredd att gå för att upprätthålla IPRED-lagens effektivitet? När folk krypterar sin trafik och använder anonymiseringstjänster - vad är ditt svar? Ska upphovrättsägarna få tillgång till FRA:s databaser framöver, eller hur tänker du? Förbjuda anonymitet och kryptering på internet kanske?

Skulle vara mycket tacksam för dina synpunkter!

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018